Mer i kategorin

Bankreform

Med ocker som prismodell

Tjänstesektorn har lyckats skapa en prismodell som det börjar bli hög tid att ifrågasätta. Det handlar om den procentuella modellen, där ett företag, oftast en mellanhand, tar en procentuell del av intäkterna som betalning. Det kan verka…

Kungliga Myntkabinettet förvillar

Kungliga Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum, visar prov på total ignorans eller medvetet förvillande. I en informationstext på museet hittar vi den här texten,  och efter några inledande paragrafer kommer en rad av så grova faktafel…

Ekonomisk demokrati – Har vi det idag?

Situationen med dagens finansiella system innebär att privata affärsbanker skapar 98% av samhällets betalningsmedel. De resterande två procenten är kontanter som skapas av Riksbanken. Grunden i affärsbankernas affärsmodell är att göra vinst…