Mer i kategorin

Bankreform

De mjuka värdenas val 2018

Valet 2018 kommer att bli "de mjuka värdenas val". Det finns nämligen inga löften kvar att ge. Inga konkreta, verklighetsanknutna handlingar som kan leda till ett fungerande samhälle, när ekonomin har havererat på grund av ett…

Med ocker som prismodell

Tjänstesektorn har lyckats skapa en prismodell som det börjar bli hög tid att ifrågasätta. Det handlar om den procentuella modellen, där ett företag, oftast en mellanhand, tar en procentuell del av intäkterna som betalning. Det kan verka…

Kungliga Myntkabinettet förvillar

Kungliga Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum, visar prov på total ignorans eller medvetet förvillande. I en informationstext på museet hittar vi den här texten,  och efter några inledande paragrafer kommer en rad av så grova faktafel…