Djupa Samtal om den Djupa Staten

Kunde det Kalla kriget och senare krig, mot terror - tillsynes oändliga krig - att ha stoppats? Om bara utredningarna i de företag som tjänade på Andra Världskriget verkligen gått till botten… Eller om fler hade dömts? Vad innebar

Förändring i vår tid?

Med denna film vill jag peka ut skillnaden emellan egentlig makt och påstådd makt. Skillnaden emellan makt-faktorer och makt-illusioner... Emellan marionetter och ledare. Och att tiden för oss att skapa förändring är NU. Därför, också

Stockholm i maktens hjärta

Efter att ha läst detta uppmanar jag dig, som medmänniska, till att fundera över om vi ska fortsätta ha ett samhälle styrt av giriga egenintressen, eller inte. Och fundera över ifall du gör tillräckligt för att påverka vår situation.Du

Bankpalatsen i Stockholm

Nu bränns det! 🔥 Mathias är tillbaka med nya återblickar och kopplingar mellan vad som är historia och vad som blivit en nutid formad av vår gemensamma historia. Familjen Wallenberg och hur det egentligen ligger till med bankländerna