Mer i kategorin

Geopolitik

Telekominfrastruktur-kontroll

Den part som kontrollerar hårdvaran och mjukvaran i telekominfrastrukturen, blir ovillkorligen den som kontrollerar informationsinfrastrukturen. Att det moderna kriget till 80% består av informationskontroll samtidigt som Investor har…

När träsket blir dränerat

Nu är det faktiskt ändå övertydligt att förre CIA-chefen John Brennan kommer att få känna av att det rullar dit det lutar. Vi lämnar några Twitter-meddelanden under oss för människor att fundera över, liksom ett utdrag från Tucker Carlson…

En mördares familj

Att Johan Jacob Anckarström 1792 mördade Gustav III på en maskeradbal som hölls i det Gustavianska operahuset i Stockholm - med stor sannolikhet pga de finansiella trångmål han och många andra adelsmän hamnade i, då Gustav själv började…