Mekaniken som ödelägger samhällen

Konkurrens hos gemene svensk ses överlag som något bra som kan sporra t.ex företag att bli lite bättre än sina konkurrenter på samma marknad. Problemet med konkurrens är att det leder till eliminering. Om vi konkurrerar tillräckligt hårt