Carl Bildt behöver bankerna

En dåres försvarstal angående penningtvätthärvan kommer från Sveriges ökända folkmordsmiljonär Carl Bildt, i en debattartikel publicerad i opinionsbildande DI första april. Tyvärr är artikeln inget skämt. Citat med kommentarer följer.

”Och för vår nation var det ett första klassens strategiskt intresse att bidra till stabilitet för och i dessa länder. På kort lika väl som på lång sikt.”

För vår nation eller Investors vinstmaximeringsintresse?

De verkar ju trots allt ha sammanfallit märkligt homogent genom historien. Kort likväl som på lång sikt som sagt.

”Det handlade om att hjälpa dem med avgörande säkerhetsfrågor, med att sätta upp politiska strukturer, med administrativa system och inte minst med förutsättningarna för ekonomisk utveckling.”

Knepigt att sådan behjärtansvärd hjälp skulle sluta i det vi ser början på idag.

”Jag uppmuntrade på alla sätt jag kunde vårt eget näringsliv att engagera sig och satsa. Om det var den sortens uppmuntran som gjorde att svenska och andra nordiska banker engagerade sig i de baltiska länderna vet jag inte. De fattade sina egna beslut. Men att detta var något som flera svenska regeringar uppmuntrade var både tydligt och självklart.”

Skyldigt oskyldig eller oskyldigt skyldig?

”Det säger sig självt att det fanns mycket av rövarekonomi i hela det sammanfallande sovjetryska området, och det säger sig självt att det var ett mycket starkt intresse att få in så mycket av västliga institutioner, lärdomar och stabilitet som möjligt. Inte minst gällde detta det finansiella systemet.”

Ja, få betvivlar att det inte fanns både rövarekonomi och ett mycket starkt intresse att röva till sig ordningen för systemstrukturen och i ljuset av vad som redan framkommit så blir de allt färre.

”Banker i regionen har dominerats av intressen med egen agenda.”

Så svenska banker domineras av intressen utan egen agenda? Och är inte bankens agenda hur som helst enskild vinstmaximering? Vilket då alltså inte de intressen med egen agenda haft som agenda, eller vad menar Carln?

”Jag vill alls inte utesluta att det finns intressen österut som inte har någonting emot att hälla lite fotogen på denna brasa. Att svärta ned dessa länder och driva ut skandinaviska och västliga intressen, finns det alldeles uppenbart de som har intresse av.”

Och varför har de då detta intresse tro – Bildt går inte in närmare på det av någon anledning.

För dessa skandinaviska och västliga intressen, är inte det enskilt vinstmaximeringsintresse eller menar Bildt att bankerna bryter mot lagen och inte verkar för sina ägarintressens vinstintresse och hela tiden försöker maximera det?

På både kort och lång sikt.

”Givet den verkligheten är det viktigt att hålla i minnet att de svenska bankerna gjort viktiga insatser för samhällsnytta och för finansiell stabilitet och utveckling i de baltiska länderna.”

Givet att alla verkligheter är en enda samt här och nu så är det viktigt att hålla i minnet att de svenska bankernas insatser har lett utvecklingen precis dit där de baltiska länderna nu befinner sig.

”Det har varit – och förblir – av bredare säkerhetspolitisk betydelse för Sverige.”

Men inte för några andra än Sverige, eller det är ”my way or the highway” som gäller?

Läs försvarstalet på Dagens Industri

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.