Så här lät det på Almedalen redan 2015

De Fria höll tal på Almedalen 2015, där Carl Norberg förklarade det bakomliggande problemet med dagens havererande ekonomi.

Monetärmekanik handlar om de lagar som reglerar skapandet av det allmänna betalningsmedlet – våra pengar, nominerade i den valuta som alla har rätt att använda för att betala varor och tjänster, och till att betala skatt. I Sverige kallas den Svensk krona, med den formella förkortningen SEK, men i allmänhet förkortas den “kr”.

Det är bara Riksbanken som har rätt att skapa SEK (sedlar, mynt eller digitala), så när de privata bankerna skapar pengar genom skuldsättning är det inte riktiga SEK som skapas utan en skuld till dig i SEK som kostar ränta. Siffrorna på ditt bankkonto representerar alltså bankens skuld till dig, som du kan realisera genom att ta ut pengar i bankomaten (än så länge). Betalningskravet på räntan kvarstår dock, och ligger utanför det skapade beloppet. Det krävs alltså ytterligare lån för att betala denna ränta, lån som i sin tur har en utanpåliggande räntekostnad. På detta sätt växer skulderna till den nivå att realekonomin inte längre klarar av skuldbördan. Systemet blir skuldmättat.

Eftersom bara några få procent av penningmängden är faktiska SEK: Om din bank skulle hamna på obestånd får du ställa dig i kö som fordringsägare. Se insättningsgaranti i vår ordlista för mer information.

Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.