Carl Norberg och De Fria dementerar anklagelserna om att vara antisemit och förintelseförnekare

På nätet hittar man bloggar och mer eller mindre trovärdiga organisationer som gör kraftfulla och radikala påståenden om Carl Norberg och De Fria. Med en snabb googling ser man att Carl Norberg (och andra i De Fria) påstås vara antisemit, förintelseförnekare, judehatare, rasist och nazist.
Detta genom långa utlägg från extremistorganisationer eller personer som ofta har kopplingar till dessa. Men det står aldrig exakt var eller vad det är på sakliga grunder som gör att Carl och De Fria är antisemiter och förintelseförnekare. Källkritisk bör man vara i dessa dagar av opinionsbildning och smutskastning. Därför presenterar vi här en intervju med Carl Norberg, med frågor baserade på de mer stigmatiserande delarna av allt som florerar på nätet om hans påstådda antisemitism och förintelseförnekelse. Var så goda!

Carl, varför valde du att bli intervjuad av högerextrema organisationer som NMR och Nya Tider?

Om kommunikation skall antas vara vägen framåt för det samhälle som bara kan utvecklas om individen utvecklas, så får man inte undvika att kommunicera med någon, allra minst med de som kan antas ha det större behovet av upplysning, därför fortsätter jag att försöka kommunicera med Antifa (AFA) och Expo, vilka av någon anledning inte vill kommunicera med mig, men som ändå gärna sätter stigmatiserande beteckningar på mig som antisemit och förintelseförnekare.

Tror du att judarna styr världen?

Att religion skulle verka styrande för den monetära mekaniska funktion som gör allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad är naturligtvis rent nonsens, så svaret på den frågan är nej. Vad som styr den geopolitiska utvecklingen är ekonomi, något som styrs av kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel, av vilka inget har någon som helst funktionsmässig koppling till religiösa föreställningar av någon form.

Anser du att förintelsen aldrig har ägt rum?

Det har dött otaliga människor under vidriga förhållanden och så även under WW2, så detta förnekar jag inte, men för att vi alltid skall ha det bästa möjliga underlaget som beskrivning av en tidigare verklighet, krävs att att historiens beskrivning alltid ifrågasätts för att undvika att enskilda nyttomaximeringsintressen exploaterar beskrivningen genom orättmätig begreppsanvändning av vad som har förevarit.

Detta sakliga ifrågasättande tolkar vissa uppenbarligen som att jag är förintelseförnekare, men så är alltså inte fallet, vilket bör framgå med all tydlighet om man läser det jag skriver på bloggen Palanthir. Vad som begreppet “förintelsen” egentligen innehåller, till exempel exakt antal dödsoffer, är ju uppenbarligen någonting som förändras med tiden, alldeles oavsett om ifrågasättande är straffbart eller inte, vilket i sig väcker berättigade frågor om varför det är förbjudet?

Anser du att judar låg bakom förintelselägren i Tyskland?

Den dåvarande Djupa Staten – det för tiden varande industrikonglomerat som benämndes IG Farben – finansierade och hjälpte Adolf Hitler till makten 1933 och dessa intressen drev bland annat det ökända lägret Auschwitz. Inom ramen för detta konglomerat drivet av sitt vinstmaximeringssyfte fanns det ett antal ledande individer, vilka av en eller annan anledning kallade sig för judar. Detta religiösa anspråk är dock knappast vad som drev dem till att göra vad de gjorde, utan detta berodde rimligtvis på deras egen individuella filosofiskt materialistiska orientering.

Med andra ord nej, jag tror inte att det som kallas förintelsen var religiöst betingad av några som kallade sig för judar.

Varför nämner du anglozionism ofta, och använder ord som ”sionistsvammel”, kan inte det tolkas som väldigt judefientligt och antisemitiskt?

Zionism var skapat som ett strategiskt politiskt kolonialväldesverktyg för kontroll av strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel med avseende på transiten från Afrika upp genom Pivotarean till Kaukasus och bort genom Asien, samt upp genom Europa.

Sionism (med S, som den bara kallas här i Sverige), är en politisk rörelse som vill etablera ett judiskt hemland inom ett specifikt geografiskt område. Den av förintelsen värdeladdade judendomen används som en sköld, en slags kuliss för att kunna använda begrepp som antisemit, förintelseförnekare och judehatare mot kritiker av de kolonialvälden skapade zionismen.

De flesta sidor på nätet som bedriver opinionsbildningskampanj mot mig använder sig av denna taktik, genom att blanda ihop sionism och judendom så mycket som är möjligt. Förhoppningsvis kommer vi aldrig till dagen då man inte får kritisera en politisk rörelse, i ett land som kallar sig fritt.

Varför så mycket prat om Rothschild och andra rika familjer?

Då den reella makten ligger i kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel och att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, när krig blir den misslyckade politikens förlängda arm, så blir det också nödvändigt att ha frontfigurer, gärna försedda med en extra religiös kuliss som skall motverka angrepp funktionsmässigt i sak, för att fortsatt kunna verka utan att synas.

Den reella makten ligger befintlig hos den Djupa Staten genom dess kontroll över det bankägda militärindustriella komplexet, med sitt underrättelsetjänstkollektiv och sina ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, eftersom det moderna kriget består till 80% av informationshantering – opinionsbildning, till 15% av ekonomi och till 5% av kinetisk militär verksamhet. I Sverige kontrolleras detta i allt väsentligt genom de ägarintressen som kontrollerar Investor AB.

Vad är det för filmklipp som figurerar på nätet där du pratar om medelmåttiga judar?

Det är ett filmklipp där jag använder begrepp på ett sätt som i allmänhet skapar kognitiv dissonans, för att kunna påvisa det orimliga i nuvarande begreppshantering eftersom ord styr tankar. Alla som kallar sig för judar är knappast medelmåttiga, eller alla medelmåttiga kallar sig knappast för judar och så vidare. Prova att byta ut “medelmåttiga judar” mot exempelvis “medelmåttiga svenskar” och fundera på varför vissa ord mer än andra är så användbara för att stigmatisera och väcka känslor i alla möjliga sammanhang.

Varför kramade du Stefan Jacobsson från f.d Svenskarnas Parti?

Jag kramade Stefan Jacobsson för att han stod upp inför vad som idag har visat sig vara motsvarande Antifa (AFA), och för att han försökte förklara den ekonomiska situationens utvecklingsgrund, medan ett par tusen av dessa i USA snart terroristklassade individer, gjorde allt för att förstöra talet. Som jag sade ovan är det bara kommunikation som kan utgöra vägen framåt, eftersom samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas i sin förståelse för betydelsen av de egna känslogrundande värderingarnas utveckling.

Varför ifrågasätter du ordet antisemitism, det är ju allmänt känt vad det betyder?

Begreppet antisemit saknar helt etymologisk grund och är skapat just för att etablera polarisering. Vad som är allmänt känt är inte nödvändigtvis vad som bäst beskriver verkligheten, i ett system där inte tillräckligt många inser att utvecklingen ovillkorligen går till att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Begreppet antisemitism var ett försök att göra ordet judehat mer “vetenskapligt”, eftersom man mycket enklare kan ifrågasätta hur någon kan veta – känna – någon annans känslor, när någon anklagas för att uppleva sitt judehat.

Med andra ord, du hatar inte judar?

Nej, varför skulle jag hata någon för att vederbörande själv väljer att kalla sig för det ena eller andra, eller för att andra kallar vederbörande någonting? Som sagt blandas sionism och judendom ihop i opinionsbildningssyfte, därav anklagelserna om judehat och att jag skulle vara antisemit. Ingen annan än jag själv kan rimligtvis veta vad jag upplever för känslor och när jag upplever dessa.

På tal om anklagelser, hur kan du anklagas för att vara både Nazist, Rasist och Kulturmarxist samtidigt?

Det kan jag inte alls anklagas för med någon som helst språklig ärlighet till grund, men eftersom dessa begrepp är konstruerade just för att etablera en situation med polariseringsgrundande partisering, så används dessa begrepp för att vända människors fokus bort från vad som utgör det grundläggande problemet. Hitler, nazismen och nationalismen har jag plockat isär ett antal gånger till grunden, även marxismen och kommunismen, det är bara att söka på bloggen. Rasist har jag särdeles svårt att vara eftersom jag ofta påpekar att det inte finns några raser.

Är du inte rädd att bli utdömd som konspirationsteoretiker med alla långdragna teorier? Man läser dessutom ibland att “Carl Norbergs språkbruk är så tillkrånglat”.

Eftersom ord styr tankar, blir ett lands språkvård av avgörande betydelse för det allmänna medvetna medvetandet, och Sverige har språkvårdats under större delen av 1900-talet av samma intressen som finansierade och såg till att Herr Hitler kom till makten. Att därför uttrycka att Sverige har en upplyst och medveten befolkning vore att ta mycket lätt på den sanning som skall beskriva verkligheten. Begreppet “konspirationsteoretiker” används nu på samma sätt som “antisemitism”, för att hindra att en långsiktig strategisk planering gjord bakom stängda dörrar exponeras, en planering som gör allt färre rikare på allt fler människors bekostnad.

Visdom är och förblir helat lidande och vi kan bara uppleva våra egna känslor, så om människor upplever det ena eller andra angående exempelvis någons språkbruk, kan de välja att diskutera i sak för att nå vidare, eller fortsätta att leva i sitt eget självbedrägeri utan att behöva ifrågasätta sina egna känslogrundande värderingar.

Vissa anklagar dig för att ha gjort en kupp och tagit över Partiet De Fria som senare blev en folkrörelse, vad säger du om dessa anklagelser?

Vad De Fria är idag kan inte jämföras med vad Partiet De Fria var år 2014, då jag tillfrågades om att bli en del av vad det då var, och jag förklarade mina ståndpunkter så ingående som möjligt för berörda parter. Det finns egentligen inte så mycket mer att tillägga eftersom en förändring bara kan komma till stånd utifrån att individen utvecklas. Allt som sägs i det avseendet förefaller därför vara projiceringar av frustration över oförmågan att hantera sina egna känslogrundande värderingar.


Vi tackar Carl Norberg för dessa förtydliganden, och hoppas att läsaren nu har ett större perspektiv på verkligheten än vad opinionsbildare vill att folk i allmänhet ska ha.