Mer i kategorin

Bankreform

Ekonomisk demokrati – Har vi det idag?

Situationen med dagens finansiella system innebär att privata affärsbanker skapar 98% av samhällets betalningsmedel. De resterande två procenten är kontanter som skapas av Riksbanken. Grunden i affärsbankernas affärsmodell är att göra vinst…

Ansvar i praktiken

Om Jacob Wallenberg, David Rockefeller och George Soros skulle välja en gemensam representant, vad skulle skilja denna representant jämfört med en som Gandhi, Martin Luther King och Florence Nightingale väljer? De tre första väljer…

Kryptovalutornas problem

I skrivande stund finns det över 1600 stycken kryptovalutor att spekulera i enligt CoinMarketCap. Många talar sig varma om kryptovaluta som ett sätt att komma bort från bankernas grepp om betalningsmedel och människor, men löser de…

Gatuparlament – Kristianstad 19 maj 2018

Som en del i vår upplysning om det finansiella systemet pratar vi på gator och torg om grundproblemet i samhället. Denna gång var det härligt väder och medborgarna i Kristianstad fick en god portion information om hur betalmedel fungerar i…

Sammanfattning av det finansiella systemet

Betalmedel i digital form skapas ur tomma luften som räntebelastade krediter och har sedan kreditavregleringarna 1985 blivit enklare att utfärda när stat, kommun eller privatpersoner tar ett lån av privatägda banker - alltså när en…