Mer i kategorin

Bankreform

Debatt: De Fria och Positiva Pengar om e-kronan

Nu när Riksbanken förra veckan gick ut med att de påbörjar ett pilotprojekt att testa e-kronan, presenterar vi här en lång debatt om e-kronan mellan Carl Norberg (De Fria) och Samuel Kazen Orrefur (Positiva Pengar). Debatten började med

Vem bär ansvaret för skuldmättnaden?

Med avseende på Daniel Swedins ledarskrivelse i Aftonbladet. Systemet är skuldmättat, till och med ett barn förstår det. Folk vill då göra det geniala och låna sig skuldfria och ser inte en enda förbannad bjälke i sitt eget öga utan

Gatuparlament i Köping!

Här bjuder vi på ett budskap som för första gången i historien, genom internet, kan nå miljontals människor utan att förvrängas av makthavare som föredrar att hålla befolkningen i okunskap. De Fria hade gatuparlament i Köping i somras,

Vi kämpar varje dag för er skull

Då Youtube från 10 december förtydligar i sina villkor att de kan börja stänga ner kanaler som man ej anser vara kommersiellt gångbara - dvs ett finare uttryck för att man ämnar implementera censur - så finner ni oss fortsättningsvis på

Vad faller först, vi eller indelningarna?

Du vet inte att du behöver välfärden så som sjukvården innan du själv är sjukLika lite som du inte bryr dig om de äldres vård och boende innan du själv är gammalDu har ingen koll på hur det är att ha anhöriga med funktionsnedsättning innan

Vår tids viktigaste fråga!

För att kunna skapa någon som helst förändring till det bättre måste man först förstå grunden till varför samhällen runt om på jorden befinner sig där de gör idag. Detta har Carl Norberg och De Fria beskrivit med kirurgisk precision under

Att såga twittrande ekonomer

Vi skruvar upp tempot och temperaturen på Twitter, eftersom ett helt gäng ekonomer och journalister hänger där och upprätthåller det finansiella systemet, medvetet eller omedvetet. För några dagar sedan fick vi upplysa den Wallenbergs

Problemet med ränta

En av de viktigaste filmer vi har släppt! Här förklarar vi varför ränta gör att det finansiella systemet inte fungerar som det borde, och om du sprider denna kunskap till tillräckligt många kan vi gemensamt ändra på systemet som gör att

Mekaniken som ödelägger samhällen

Konkurrens hos gemene svensk ses överlag som något bra som kan sporra t.ex företag att bli lite bättre än sina konkurrenter på samma marknad. Problemet med konkurrens är att det leder till eliminering. Om vi konkurrerar tillräckligt hårt

Gästinlägg: E-kronans vara eller icke vara

Robin Hill gör en skarpsinnig iakttagelse av e-kronan och vad som skulle hända om den infördes enligt dagens förslag. Om e-kronan införs och vi på något mysko sätt får e-kronor till förfogande till den grad att vi alla kan betala av de