Stockholm i maktens hjärta

Efter att ha läst detta uppmanar jag dig, som medmänniska, till att fundera över om vi ska fortsätta ha ett samhälle styrt av giriga egenintressen, eller inte. Och fundera över ifall du gör tillräckligt för att påverka vår situation.

Du kanske inte visste att vi idag, liksom i USA 1832-1836, återigen utkämpar ett bankkrig. Konflikten rörande hur samhällen skall kontrolleras – genom transparens och demokratiska värderingar, eller i lönndom med betvingande maktmedel – är redan över oss.

Det är bankerna, massmedierna och deras telekom-bolag, eller befolkningen.

För att ej låta oss upprepa historien vill jag därför påminna er om detta:

Den 4:e juli 1826, på 50 års-dagen av USA:s påskrivande av självständighet från England och engelska banksystemet så dör – samma dag – båda de tidigare presidenterna Thomas Jefferson och John Adams.

Med det är alltså de tre första amerikanska presidenterna alla döda.

George Washington, som stred sida vid sida med Gustav III:s sändebud Axel von Fersen, dog redan tidigare. Han var USA:s första president. Gustav III blev som bekant mördad av en penningmånglare i Sverige, efter att 1781 ha skapat ett nytt betalningsmedel i Riksgälden.

Men vilka var då de amerikanska presidenterna som dött av ’ärtsoppa’?

John Adams var den andra presidenten i USA:s historia, som sade:

All the perplexities, confusion and distress in America arise not from defects in their Constitution or Confederation, nor from want of honor or virtue, so much as downright ignorance of the nature of coin, credit, and circulation.

”All den förvirring, oordning och nödställdhet i Amerika uppstår inte från brister i dess Konstitution eller Konfederation, ej heller från strävan efter heder eller dygd, så mycket som av ren ignorans inför naturen bakom mynt, kredit, och dess cirkulation.”

Thomas Jefferson som också han dog på femtioårs-dagen av frihet från Englands banksystem var USA:s tredje president som sade:

I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies…. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.

”Jag anser att bankinstitutioner är mer farliga för våra friheter än stående arméer… Makten att skapa pengar bör tas från bankerna och återföras till folket, till vilka denna makt rättfärdigt hör hemma.”

Betänka nu vad i ditt samhälle som inte påverkas av pengar…

1816 skapas alltså USA:s Second National Bank, vilken de ovanstående stred emot. 1832 uttalar president Jackson de kända orden:

The bank, Mr. Van Buren, is trying to kill me, but I shall kill it.

1836 upphör banken med sin verksamhet under statlig gunst, då Bankkriget (The Bank War) slutar med att Andrew Jackson vinner det. Trots att han utsätts för mordförsök under konflikten överlever han och säger slutligen:

I killed the bank.

Dessförinnan har dock både James Monroe och James Madison dött. Den femte och den fjärde presidenten i USA. Också Monroe den 4:e juli, på självständighetsdagen. Han på dagen 55 år efter självständighet från brittiska bankirer. Och Madison, den 28:e juni, 1936. Några få dygn från 60 års-dagen av USA:s självständighet.

James Madison:

History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance.

”Historien visar att penningmånglare har använt varje form av missbruk, intrig, bedrägeri, och våldsanvändning möjlig för att vidmakthålla deras kontroll över regeringar genom att kontrollera pengarna och dess skapande.”

Ett porträtt av Andrew Jackson i Ovala Rummet i Vita Huset, Washington, 1:a februari 2017. Trump har hängt porträttet i Ovala Rummet och kallat honom för ”en enastående figur i amerikansk historia.” (Al Drago/The New York Times)

Varför tror ni att President Trump hängt en tavla på Andrew Jackson bakom sitt skrivbord? Av en slump?

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.