Skam över regeringen som gjuter en guldkalv

Varje månad förkunnar Den Heliga Bankstolen undersökningen Troprisindikatorn, där Diakon Jens Magnusson under maj 2020 presenterar följande siffror, av troende för troende:

”Av de tillfrågade tror 21 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 22 procent förra månaden, medan 47 procent tror på fallande priser, jämfört med 42 procent föregående månad.”

När tron sviker söker de troende ett annat Guds bud

När tron på de heliga bostadspriserna börjar falla påminner vi oss om Andra Moseboken kapitel 32, där folket bad översteprästen Aron att göra en ny gud åt dem, varvid han togo deras smycken och göto en guldkalv.

Är detta vad som händer just nu? Svenskarna, trogna sin vana att följa och lyda den som ger vackrast löften om det förlovade landet, börjar efter tunga plågor att tappa tron på den osynliga Marknadsguden och vänder sig från Banksamfundet till ett annat samfund: Ministären enligt De 349.

Gruppbild Regeringen
Ministären enligt De 349. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Översteprästerna i Ministären utför mystiska shamanska ritualer i sin konklav och plötsligt uppenbarar sig stora siffror i deras heliga datorreliker. Folket jublar, men i larmet drunknar historiens viskande röst, i form av justitieminister Torsten Nothin som 1955 sa att ”svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare.”

Det folket inte förstår, förblindade av Ministärens auktoritet och löften om frälsning, är att siffrorna är folkets egna – de representerar ett lån med folkets framtida löfte att betala tillbaks. Ministären har intecknat folkets framtida välstånd – nästa generations framtid – och med detta gjutit en guldkalv. En digital guldkalv bestående av lån från Banksamfundet som skolo återbetalas med ränta, annars vredgas Herren.

Framför guldkalven står altaret där troende nu samlas, i en desperat förhoppning av förändring till det bättre för sig själva. Vissa motvilligt då Banksamfundet kastar ut de skuldtyngda kättarna från sina hem, andra slänger sig på altaret frivilligt, med fullständig tillit att Ministären kommer att leda oss till det förlovade landet; Kanans land, det sluttande landet som flödar av räntekostnader och enkla lösningar som skedmatas till alla. Landet där det rullar dit det lutar.

Företrädarna som inte längre tjänar folket

Att Banksamfundet in i det sista upprätthåller den irrlära som just nu skapar en hel civilisations förfall är inte förvånande, men att det andra samfundet Ministären av De 349 är en förtäckt del av samma religion är en fullständig skam.

Dessa folkets företrädare har nu verkligen chansen att reformera och sluta förleda ett helt land, kanske till och med göra bot och erkänna sina misstag, men det enda vi ser och hör är ytterligare lögnaktiga predikningar. Skam över er alla! Jesus slängde ut penningmånglarna från templet i den mest direkta, rakryggade protesten mot den falska guden pengar, men ni kan idag inte ens erkänna problemet med skuldmättnad och bristen på ekonomisk demokrati. Ni är styrda av egennytta och styr oss så långt ifrån en bättre värld som är möjligt. Ni är pengarnas tjänare och era profeter hycklare på sina höga lärosäten och propagandainstitutioner.

Men allt fler vaknar till verkligheten. Allt fler förstår att tro inte är tillräckligt, man behöver veta. Allt fler förstår vilken den falska guden är och vem som kontrollerar den. När tillräckligt många förstår och slutar lyssna på er, kommer er makt att vara bruten och verklighetens ljus kommer återigen att skina. Det är inte långt kvar nu, för vi lever sannerligen i den sista tiden.

I skulden, räntan och den heliga tillgångens namn. Amen.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.