Anslagstigern – Spelet är över!

Hallå där Sverige!

 • Spelet är över för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna
 • Spelet är över för statspropagandan
 • Spelet är över för det militärindustriella komplexet
 • Spelet är över för livsmedelsindustrin
 • Spelet är över för läkemedelsindustrin
 • Spelet är över för utbildningsväsendet
 • Spelet är över för alla tankesmedjor
 • Spelet är över för identitetspolitik
 • Spelet är över för de politiska ide-ologiska kulisserna
 • Spelet är över för centralbanksystemets förtroendeuppehållande verksamhet
 • Spelet är över för de enskilt kontrollerade affärsbankerna
 • Spelet är över för egennytta i stort

Förstår man det ekonomiska systemet så förstår man dels varför samhället brakar ihop som en konsekvens av skuldmättnad i det valutafinansiella systemet och dels i vilken riktning etablissemanget vill att vi skall titta och därför också förstår vilket syfte alla partiseringskulisser fyller.

Inbördes polarisering för att hålla oss alla i ett kontinuerligt tillstånd av fiendskap för att vi ej skall enas om vårt gemensamma och grundläggande problem. Vårt finansiella system är vad som behöver adresseras vilket samtliga intressen inom ramen för nuvarande system med all önskvärd tydlighet bevisat att man ej är beredda att adressera – frågan om bankreform!

Vi presenterar härmed De Frias nya intro, där en svensk tiger eller stiger, eller som konflikträdd sådan ändå finner modet att dela ut en arg lapp!

Illustration: Johanna Yoh
Animering, arr. och ljud: Andreas Söderlund

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.