Om oss

De Fria grundades 2013 som Partiet De Fria, men frångick 2015 från att vara ett politiskt parti. Vi kallades oss tidigare Folkresningen De Fria, men är nu endast De Fria, en folkrörelse som vill förändra Sverige i grundvalarna.

Vi har inga politiska ambitioner utan vill bara att folk ska veta hur samhället fungerar och vad de i slutändan röstar på, utan den medvetenheten har vi ingen faktisk demokrati.

Vår syn på samhället

Vår samhällssyn bygger på individens förståelse och engagemang. Vi vill ha ett samhälle där alla människor betraktas och behandlas lika, med värdighet och som individer.

För att komma dit måste individen förstå hur samhället fungerar, och då är informationstillgängligheten avgörande. Demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning, med sin grund i ett öppet och transparent informationsklimat. Därför har vi valt ut tre ämnen som vi anser är de viktigaste för att förstå grunderna i det moderna samhället:

  • Bankreform: Samhällets mest akuta problem är de destruktiva konsekvenser som det nuvarande banksystemet för med sig, i och med det sätt som pengar skapas och sedan distribueras genom bankernas egna betalningsinfrastruktur. Den som kontrollerar penningmängden styr den ekonomi som kontrollerar politiken, varför ekonomisk demokrati utgör förutsättningen för all demokrati.
  • Geopolitik: Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, och mer detaljerat styrs ekonomin av kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel. Detta utnyttjas till att bl.a kontrollera geografiska förträngningar, skapa militära konflikter genom terrororganisationer och finansiera extremism som flyttar fokus från det underliggande problemet med det finansiella systemet. Detta globala geopolitiska spel är viktigt att förstå eftersom utrikespolitiken i slutändan styr vår inrikespolitik.
  • Emotionell självförståelse: För att ta sig ur vår nuvarande situation och inte upprepa den, måste individen förstå sig själv eftersom det är vad som medger förståelsen för dennes omgivning. Att förstå sina känsloskapande grunder och hur dessa känslor kan utnyttjas av egennyttiga krafter, är egentligen det viktigaste av dessa tre områden. Detta är anledningen att vi inte fokuserar på lösningar, eftersom det inte är någon mening innan individen förstår problemet eller ens att det existerar ett problem. Lösningar på silverfat som accepteras utan någon tankeverksamhet är vad som har tagit oss till vår nuvarande situation.

Anklagelser och dementi

På nätet finns tyvärr de som av olika anledningar gör allt för att smutskasta initiativ som kan leda till bestående förbättringar för människor och samhället. Detta har pågått mot De Fria en längre tid, och söker man på nätet hittar man snabbt många allvarliga anklagelser och försök till smutskastning. Läs därför en viktig dementi här om anklagelserna mot Carl Norberg och De Fria.

Vår förhoppning

Är att en upplyst och medveten befolkning förstår behovet av och väljer att genomföra en bankreform, som gör oss av med storbankernas ränteok och katastrofala inflytande över ekonomin och politiken.

Din närvaro här visar att du är genuint politiskt intresserad och trött på höger/vänster-tjafset. Du har insett att det är inte mer än nyansskillnader mellan de etablerade partierna. De strävar mot övervakning av medborgarna och vill bestämma och kontrollera våra liv i detalj för att behålla sin etablerade makt. Staten ska tjäna medborgarna – inte tvärtom! Detta verkar alla etablerade partier ha glömt eller förträngt, eftersom de bibehåller sin makt genom det rådande systemet.

Läs mer om oss

Om du vill veta mer om vårt aktiva arbete och vilka som engagerar sig, läs mer om oss här på vår Patreon-sida!