Om oss

Patreon Cover

De Fria grundades 2013 som Partiet De Fria, men frångick 2015 från att vara ett politiskt parti. Vi kallades oss tidigare Folkresningen De Fria, men är nu endast De Fria, en folkrörelse med målet att bidra till en upplyst och medveten befolkning.

Vi drivs på helt ideell basis, och har inga politiska ambitioner mer än att folk ska veta hur samhället fungerar och vad de i slutändan röstar på, utan den medvetenheten har vi ingen faktisk demokrati.

Vår syn på samhället

Vår samhällssyn bygger på individens förståelse och engagemang. Vi vill ha ett samhälle där alla människor betraktas och behandlas lika, med värdighet och som individer.

För att komma dit måste individen förstå hur samhället fungerar, och då är informationstillgängligheten avgörande. Demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning, med sin grund i ett öppet och transparent informationsklimat. Därför har vi valt ut tre ämnen som vi anser är de viktigaste för att förstå grunderna i det moderna samhället:

  • Bankreform: Samhällets mest akuta problem är de destruktiva konsekvenser som det nuvarande finansiella systemet för med sig, i och med det sätt som pengar skapas och sedan distribueras genom bankernas egna betalningsinfrastruktur. Den som kontrollerar penningmängden styr den ekonomi som kontrollerar politiken, varför ekonomisk demokrati utgör förutsättningen för all demokrati.
  • Geopolitik: Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, och mer detaljerat styrs ekonomin av kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel. Detta utnyttjas till att bl.a kontrollera geografiska förträngningar, skapa militära konflikter genom terrororganisationer och finansiera extremism som flyttar fokus från det underliggande problemet med det finansiella systemet. Detta globala geopolitiska spel är viktigt att förstå eftersom utrikespolitiken i slutändan styr vår inrikespolitik.
  • Emotionell självförståelse: För att ta sig ur vår nuvarande situation och inte upprepa den, måste individen förstå sig själv eftersom det är vad som medger förståelsen för dennes omgivning. Att förstå sina känsloskapande grunder och hur dessa känslor kan utnyttjas av egennyttiga krafter, är egentligen det viktigaste av dessa tre områden. Detta är anledningen att vi inte fokuserar på lösningar, eftersom det inte är någon mening innan individen förstår problemet eller ens att det existerar ett problem. Lösningar på silverfat som accepteras utan någon tankeverksamhet är vad som har tagit oss till vår nuvarande situation.

Anklagelser och dementi

På nätet finns tyvärr de som av olika anledningar gör allt för att smutskasta initiativ som kan leda till bestående förbättringar för människor och samhället. Detta har pågått mot De Fria en längre tid, och söker man på nätet hittar man snabbt många allvarliga anklagelser och försök till smutskastning. Läs därför en viktig dementi här om anklagelserna mot Carl Norberg och De Fria.

Vår förhoppning

Är att en upplyst och medveten befolkning förstår behovet av och väljer att genomföra en bankreform, som gör oss av med storbankernas kontroll över våra pengar och deras samhällsdestruktiva inflytande över ekonomin och politiken.

Läs mer om oss

Om du vill veta mer om vårt aktiva arbete och vilka som engagerar sig, läs mer om oss här på vår Patreon-sida!