Om oss

De Fria grundades 2013 som Partiet De Fria, men frångick 2015 från att vara ett politiskt parti. Vi kallades oss tidigare Folkresningen De Fria, men är nu endast De Fria, en nytänkande folkrörelse som vill förändra Sverige i grundvalarna.

Vår syn på samhället

De Fria är en folkrörelse som bygger på individens förståelse och engagemang. Vi vill ha ett samhälle där alla människor betraktas och behandlas med lika värdighet och som individer.

För att komma dit måste individen förstå hur samhället fungerar, och då är informationstillgängligheten avgörande. Demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning, med sin grund i ett öppet och transparent informationsklimat. De tre områden vi väljer att informera om är:

  • Bankreform: Samhällets mest akuta problem är de destruktiva konsekvenser som det nuvarande banksystemet för med sig, i och med det sätt som pengar skapas och sedan distribueras genom bankernas egna betalningsinfrastruktur. Den som kontrollerar penningmängden styr den ekonomi som kontrollerar politiken, varför ekonomisk demokrati utgör förutsättningen för all demokrati.
  • Geopolitik: Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, vilket utnyttjas till att kontrollera strategiska förträngningar, naturresursflöden och betalningsinfrastrukturen, och skapa konflikter som flyttar fokus från det bakomliggande problemet med det finansiella systemet. Detta globala geopolitiska spel är viktigt att förstå eftersom utrikespolitiken styr vår inrikespolitik.
  • Emotionell självförståelse: Samhället bygger på människan som individ, och individens förståelse för sig själv är vad som medger förståelsen för dennes omgivning. Ett självständigt och öppet samhälle skapar sin framtid byggd på den kreativitet som finns etablerad i dess befolkning.

Anklagelser och dementi

På nätet finns tyvärr de som av olika anledningar gör allt för att smutskasta initiativ som kan leda till bestående förbättringar för människor och samhället. Detta har pågått mot De Fria en längre tid, och söker man på nätet hittar man snabbt många allvarliga anklagelser och försök till smutskastning. Läs därför en viktig dementi här om anklagelserna mot Carl Norberg och De Fria.

Vår förhoppning

Är att en upplyst och medveten befolkning förstår behovet av och väljer att genomföra en bankreform, som gör oss av med storbankernas ränteok och katastrofala inflytande över ekonomin och politiken.

Din närvaro här visar att du är genuint politiskt intresserad och trött på höger/vänster-tjafset. Du har insett att det är inte mer än nyansskillnader mellan de etablerade partierna. De strävar mot övervakning av medborgarna och vill bestämma och kontrollera våra liv i detalj för att behålla sin etablerade makt. Staten ska tjäna medborgarna – inte tvärtom! Detta verkar alla etablerade partier ha glömt eller förträngt, eftersom de bibehåller sin makt genom det rådande systemet.

Läs mer om oss

Om du vill veta mer om vårt aktiva arbete och vilka vi är, läs mer om oss på vår Patreon-sida!