Bensinupproret – Betalar ni inte bensin med pengar?

Följande inlägg har i något nedkortad version postats i Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” den 17:e maj, men har på 10 dagar ej godkänts.

Det är verkligen tråkigt att den fundamentala frågan hur pengar skapas inte släpps igenom, för ingen kan väl påstå att vi inte behöver pengar för att betala bränsle och skatt?

Bensinupproret fick chansen att tala i Riksdagen den 23:e maj, och fokus låg på att sänka skatten, i långa loppet en meningslös åtgärd eftersom det finansiella systemet dränerar realekonomin på pengar, inklusive skattemedel. Polariseringen pågår dessutom i form av ”Bensinupproret 3.0”, en grupp som förespråkar höjda bensinpriser för att rädda miljön, dock utan fokus på det eviga tillväxtkravet som samma finansiella system skapar…

Hur länge ska folk bråka sinsemellan om symptom? Här kommer inlägget i alla fall.


Hej bilist!

  • Visst använder du pengar för att betala ditt bränsle?
  • Visst är du medveten om att bensinpriset är högt pga höga skatter?
  • Visst är du intresserad av att gå till roten av problemet?

I så fall kommer här en konsekvenskedja som förklarar varför bensinpriserna är skyhöga och även varför de flesta andra samhällsproblem uppstår, så du kan ställa ett betydelsefullt krav på politikerna. Det här är extra viktigt om Bensinupproret får chansen att tala i Riksdagen.

Samhället är helt enkelt överskuldsatt, och kostnaden är ständigt ökande på grund av räntebelastningen på våra pengar i kombination med bankernas vinstmaximering. Politikerna kommer aldrig att kunna sänka några skatter utan att ta från någon annan del av välfärden.

De pengar du använder för att betala drivmedel har en inbyggd kostnad, eftersom pengar skapas av privata, vinstmaximerande, icke-demokratiska banker, enligt beskrivning på Riksbankens hemsida. De privata bankerna skapar pengarna genom att skuldsätta privat och offentlig sektor. Kostnaden uppstår eftersom alla dessa banklån har en ränta som växer över tid och den totala skuldmassan är nu större än någonsin, vilket du kan se på att räntorna är lägre än någonsin samtidigt som bankernas vinster är högre än någonsin.

Vi har ingen bensinbrist utan penningbrist. På grund av ränta, avgifter och mellanhänder försvinner pengarna från realekonomin till finansekonomin och allt fler lån måste tas bara för att betala denna finansiella belastning, vilket leder till ytterligare räntor. Systemet är skuldmättat, vilket reflekterar även bostadsmarknaden, priserna på bostäder måste öka för att täcka räntekravet. Tack vare det finansiella systemet måste människor skuldsätta sig djupt bara för att ha någonstans att bo och på senare tid även för att ha en bil, och jobba hårt för att betala dessa skulder.

I nuläget är kostnaden över 400 miljoner kronor per dag till de privata bankerna för att vi ska ha ett betalningsmedel i samhället, detta oavsett om vänster eller höger sitter vid den s.k makten. Tyvärr är det ju så att även politiken styrs av ekonomin som i sin tur styrs av pengar, och ju mer pengar som försvinner till finansekonomin desto högre skatter måste till för att upprätthålla välfärden. Detta inkluderar bensinpriset.

Samhället är finansiellt sett som ett läckande badkar, det hjälper inte att ösa vatten – flytta skattepengar – från en sida till en annan eftersom vattnet oavbrutet rinner ut. Samtliga kommuners sparkrav skulle kunna täckas med bara 5% av detta läckage och sedan kan bättre förutsättningar skapas för alla former av transport, inklusive sänkta skatter, om vi ändrar på hur pengar skapas. Varför talar inga politiker om detta om de säger sig vilja befolkningens bästa?

Så länge vi har ett finansiellt system som skapar ökad brist, evig skuldsättning och ett oändligt tillväxtkrav på en ändlig planet har vi ingen faktisk demokrati utan en finansiell diktatur där kriminella penningtvättande institutioner styr, med konsekvenser som blir allt tydligare för var dag som går. Bankerna äger till och med själva betalningsinfrastrukturen, ännu en oumbärlig samhällsfunktion. I takt med att kontanterna minskar går det inte på något sätt att ta sig ur bankernas grepp om samhället.

Det har gått så långt att vi måste – för oss själva och för våra barns skull – ta tag i problemet från grunden, och då gäller det att börja sprida information till alla du känner om detta fundamentala systemfel, så vi gemensamt kan komma fram till en lösning när tillräckligt många förstår problemet.

Ingående information finns här: https://defria.se/ekonomisk-demokrati och på hashtaggen #bankreform på sociala medier.

Bli en del av en förändring som verkligen betyder något!


Fotnot: Samtliga administratörer i ”Bensinupproret 2.0” har kontaktas om varför inlägget inte har släppts igenom. Endast en har svarat, med förklaringen att de har mycket att göra. Många andra inlägg har släppts igenom sedan dess.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.