Nyhetsflöde

Vilket område intresserar dig?

Bankreform

Hur bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, och vad konsekvenserna av denna finansiella diktatur blir för resten av samhället, till exempel en kostnad för samhället på hundratals miljoner per dag.

Geopolitik

Geopolitik är när politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi. Starkt relaterad till utrikespolitiken som i nuläget bestämmer vår inrikespolitik, och till den globala ekonomin som styrs genom kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel.

Emotionell självförståelse

Att förstå sina egna känslor och ta sig ur den filosofiska materialism som genomsyrar världen, genom att förändra de känsloskapande värderingsgrunder som håller oss kvar i cirkeln av girighet och egennytta.

Senaste artiklarna

Bankreform

Anslagstigern – Spelet är över!

Hallå där Sverige! Spelet är över för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediernaSpelet är över för statspropagandan Spelet är över för det militärindustriella komplexetSpelet är över för livsmedelsindustrinSpelet är över för

Geopolitik

Emotionell Självförståelse