Välkommen till De Fria!

De Fria grundades 2013 som Partiet De Fria, men frångick 2015 från att vara ett politiskt parti. Vi kallades oss tidigare Folkresningen De Fria, men är nu endast De Fria, en folkrörelse som jobbar för ett öppet och transparent demokratiskt samhälle, bestående av en upplyst och medveten befolkning.

Vi informerar huvudsakligen om tre områden:

  • Bankreform, på grund av de destruktiva konsekvenser som det nuvarande banksystemet för med sig, genom det sätt som pengar skapas och sedan distribueras genom bankernas egna betalningsinfrastruktur
  • Geopolitik, eftersom den som styr flödet av naturresurser och kontrollerar betalningsmedlet och den betalningsinfrastruktur som handeln är beroende av, har makten över världspolitiken som i sin tur styr inrikespolitiken
  • Emotionell självförståelse, d.v.s att individen, som samhället bygger på, måste förstå sina känsloskapande värderingsgrunder, och ta steget från att vara filosofiskt materiellt orienterad till intellektuellt emotionellt orienterad.

Anklagelser och dementi

På nätet finns tyvärr de som av olika anledningar gör allt för att smutskasta initiativ som kan leda till bestående förbättringar för människor och samhället. Detta har pågått mot De Fria en längre tid, och söker man på nätet hittar man snabbt allvarliga anklagelser och försök till smutskastning. Om du kommer hit på grund av dessa, läs då en viktig dementi här om antisemit- och förintelseförnekelse-anklagelserna mot Carl Norberg och De Fria.

Vår förhoppning

Är att en upplyst och medveten befolkning förstår behovet av och väljer att genomföra en bankreform, som gör oss av med storbankernas räntebelastning och katastrofala inflytande över ekonomin och politiken. Är du helt ny inom ämnet rekommenderar vi att du börjar med vår artikel om ekonomisk demokrati och hur pengar skapas. Återigen välkommen!

Senaste artiklarna

Bankreform

The Political Regulators

https://www.dailymotion.com/video/x72g4cm Ett axplock av alla de systemkramare De Fria konfronterat under årens lopp, med frågan om vad den övervägande delen av vårt allmänna betalningsmedel består av och vad för konsekvenser detta

Geopolitik

Den Svenska Djupa Staten

Den Svenska Djupa staten är en verklig, men informell, struktur som har uppstått till inte bara för att dra nytta av, utan för att kontrollera, staten. Den Djupa staten syftar till sin egen materiella nyttomaximering och den styrs av…

Emotionell Självförståelse

Nyhetsflöde