Vilket område intresserar dig?

Bankreform

Den sakliga grunden hur bankerna tillåts skapa våra pengar genom skuldsättning och vad konsekvenserna av denna finansiella diktatur blir för resten av samhället.

Geopolitik

Det större globala spelet, utrikespolitiken som i slutändan styr vår inrikespolitik. Vem som kontrollerar naturresursflöden och betalningsinfrastruktur.

Emotionell självförståelse

Vad vi måste hitta inom oss för att komma ur denna cirkel av girighet och egennytta en gång för alla.

Senaste artiklarna

Bankreform

Skuldmättnad i praktiska termer

Det allmänna betalningsmedlet är räntebelastad skuld och USA:s bruttonationalprodukt (BNP) uppgick till cirka 15 biljoner dollar 2008. Deras nuvarande BNP är cirka 22 biljoner dollar. Det är $7 biljoner av ekonomisk tillväxt.

Geopolitik

Den Svenska Djupa Staten

Den Svenska Djupa staten är en verklig, men informell, struktur som har uppstått till inte bara för att dra nytta av, utan för att kontrollera, staten. Den Djupa staten syftar till sin egen materiella nyttomaximering och den styrs av…

Emotionell Självförståelse

Nyhetsflöde