Mer i kategorin

Bankreform

Ett slukhål tar allt

För en vecka sedan kom en artikel från en auktoritetskälla som berättar att LSS är ett slukhål.  LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, en rättighetslagstiftning som är en skyldighet för kommun och stat att…

De mjuka värdenas val 2018

Valet 2018 kommer att bli "de mjuka värdenas val". Det finns nämligen inga löften kvar att ge. Inga konkreta, verklighetsanknutna handlingar som kan leda till ett fungerande samhälle, när ekonomin har havererat på grund av ett…

Med ocker som prismodell

Tjänstesektorn har lyckats skapa en prismodell som det börjar bli hög tid att ifrågasätta. Det handlar om den procentuella modellen, där ett företag, oftast en mellanhand, tar en procentuell del av intäkterna som betalning. Det kan verka…

Kungliga Myntkabinettet förvillar

Kungliga Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum, visar prov på total ignorans eller medvetet förvillande. I en informationstext på museet hittar vi den här texten,  och efter några inledande paragrafer kommer en rad av så grova faktafel…

Ekonomisk demokrati – Har vi det idag?

Situationen med dagens finansiella system innebär att de privata affärsbankerna skapar 98% av samhällets pengar genom att skuldsätta privat och offentlig sektor med räntebelagda lån, och genom detta får de makt över både ekonomin och…

Kryptovalutornas problem

I skrivande stund finns det över 1600 stycken kryptovalutor att spekulera i enligt CoinMarketCap. Många talar sig varma om kryptovaluta som ett sätt att komma bort från bankernas grepp om betalningsmedel och människor, men löser de…

Gatuparlament – Kristianstad 19 maj 2018

Som en del i vår upplysning om det finansiella systemet pratar vi på gator och torg om grundproblemet i samhället. Denna gång var det härligt väder och medborgarna i Kristianstad fick en god portion information om hur betalmedel fungerar i…

Sammanfattning av det finansiella systemet

Betalmedel i digital form skapas ur tomma luften som räntebelastade krediter och har sedan kreditavregleringarna 1985 blivit enklare att utfärda när stat, kommun eller privatpersoner tar ett lån av privatägda banker - alltså när en…