Mer i kategorin

Geopolitik

Bankpalatsen i Stockholm

Nu bränns det! 🔥 Mathias är tillbaka med nya återblickar och kopplingar mellan vad som är historia och vad som blivit en nutid formad av vår gemensamma historia. Familjen Wallenberg och hur det egentligen ligger till med bankländerna

Den Svenska Djupa Staten

Den Svenska Djupa staten är en verklig, men informell, struktur som har uppstått till inte bara för att dra nytta av, utan för att kontrollera, staten. Den Djupa staten syftar till sin egen materiella nyttomaximering och den styrs av…

Telekominfrastruktur-kontroll

Den part som kontrollerar hårdvaran och mjukvaran i telekominfrastrukturen, blir ovillkorligen den som kontrollerar informationsinfrastrukturen. Att det moderna kriget till 80% består av informationskontroll samtidigt som Investor har…

När träsket blir dränerat

Nu är det faktiskt ändå övertydligt att förre CIA-chefen John Brennan kommer att få känna av att det rullar dit det lutar. Vi lämnar några Twitter-meddelanden under oss för människor att fundera över, liksom ett utdrag från Tucker Carlson…

En mördares familj

Att Johan Jacob Anckarström 1792 mördade Gustav III på en maskeradbal som hölls i det Gustavianska operahuset i Stockholm - med stor sannolikhet pga de finansiella trångmål han och många andra adelsmän hamnade i, då Gustav själv började…