Sverige och den globala massövervakningen

I en liten skrift ”The Swedish Kings of Cyberwar” avslöjas Sveriges egen förmenta oskuldsfullhet vilken fullt stilenligt bygger på att verka utan att synas.

Betydande, medan WINTERLIGHT var en gemensam ansträngning mellan NSA, det svenska FRA och det brittiska GCHQ , verkar hackning – angrepp på datorer och datanät ha initierats av svenskar.

Långt än mindre uppmärksammat, har dock därför också varit i vilken utsträckning USA själva har samordnat med Sverige och andra allierade för att utveckla hacknings- och övervakningsverktyg som är långt mer avancerade än de e-postadress ”phishing”-strategier som påstås användas i påstådda ryska attacker.

Ett viktigt mål för denna teknik är givetvis Ryssland själv. Just det Ryssland som alltid utmålas som ett hot mot Sverige och som rimligtvis måste utgöra själva ”hotet mot Europa”

NSA- tjänstemän beskriver sina svenska motsvarigheter som ”extremt kompetenta, tekniskt innovativa och pålitliga” och lovordade dem för att vara ”skickliga för att samla in en mängd olika kommunikationer”.

Särskilt hade det svenska FRA fått tillgång till NSA: s mest kraftfulla analytiska verktyg, kallat XKeyscore, som enligt NSA-dokument möjliggör hämtning från massövervakningsdata av ”nästan allt som en användare gör på Internet”. Om någon försöker hitta en beskrivning av hur FRA:s tjänstemän ser på NSA:s tjänstemän… så beskriver nog det ganska väl vem som egentligen gör vad i detta.

En inte alltför vågad gissning är att ingen säger någonting alls i det senare hypotetiska fallet.

NSA konstaterade vidare i sin rapport April 2013 att FRA ”fortsätter att få tillgång till mer data från ytterligare telekommunikationsföretag” – genom sina oräkneliga dotterbolag och att ny svensk lagstiftning hade också gett FRA utökade befogenheter ifråga om kontraterrorism – att verka på rättsliga grunder internationellt. FRA-lagens internationella betydelse för datalagring kan alltså helt enkelt inte överskattas.

Enligt den amerikanska Spionbyrån NSA har det breda spelrum som gavs till FRA – bara för att vara snälla naturligtvis, så gav USA alltså Sverige extraordinära befogenheter och dessutom så kände man att man dessutom måste redovisa varför man gjorde som man gjorde – gjort Sverige till en mer tillförlitlig och viktig övervakningspartner än Storbritannien – vem styr alltså vad i detta?

Precis som Julian Assange uttrycker det – om än inte i termer av den Djupa Staten utan mer i direkta termer av telekominfrastruktur. Sverige är den Djupa Staten i USA:s närmast allierade! Eller mer nominellt rättvisande – den som styr telekominfrastrukturen styr allt.

Var finns då betydande delar av datajättarnas serverkapacitet lokaliserad och varför är detta i det mest Clintonsoroslojala landet på jorden? Det kan alltså ingen idag missta sig på, alltså inte ens det Engelska parlamentet.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.