Anställda på Google vill styra amerikanska valutgången 2020

Benito Mussolini definierade fascismen 1933 som sammanslagningen av stat och företagsmakt, och när medarbetare på världens största sökmotor diskuterar i termer som dessa:

  • Google “is bent on never letting somebody like Donald Trump come to power again.”
  • Don’t Break Us Up: “smaller companies don’t have the resources” to “prevent next Trump situation”

Finns där god anledning att börja fundera på om inte denna ordning redan råder.

När de som kontrollerar informationsrörligheten på de sociala plattformarna och via algoritmer kan definiera vilka som skall få höras och synas mest inför som tex här ett demokratiskt val, i ett försök att avgöra valutgången till egen fördel, så har vi inte något som ens kan börja att liknas vid demokrati, då den som kontrollerar budskapet också till större del bestämmer vad människor generellt tänker och hur de således kommer agera.

Så vad betyder då detta för svenskt vidkommande och varför skall vi här egentligen bry oss om amerikansk inrikespolitik och deras interna konflikter?

Jo, för att all internettrafik kräver en telekominfrastruktur och som till betydande delar på global skala kontrolleras av Investor genom Ericsson och det faktum att de större internetplattformarnas serverkapacitet geografiskt befinner sig på svensk mark.

Vilka är det då som egentligen bestämmer Googles företagspolicy och är inte detta samma intressen som steg för steg nu blir exponerade på global skala av just Donald Trump för den verksamhet man i det fördolda bedrivit under mycket lång tid för sin enskilda vinstmaximeringsnytta.

Hur var det nu Donald Trump beskrev det i sin valkampanj 2016?

”2009 fick ett företag som kallas Ericsson tillåtelse från amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtryckarregimer, bland annat Sudan, Syrien och Iran. Vissa av dessa regimer använder den tekniken för att avlyssna och kontrollera sina egna invånare.”

Utan ett fritt och transparent internet som kontrolleras av allmänheten kan således inte demokrati råda, då de som kontrollerar denna idag alltid kommer söka sig fördelar, för att till sin grund konservera rådande ordning.

Läs mer på Project Veritas

Uppdatering

Den 25:e förhörde senator Ted Cruz en representant för Google om avslöjandet. Väl värd att se.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.