Skuldmättnad i praktiska termer

Det allmänna betalningsmedlet är räntebelastad skuld och USA:s bruttonationalprodukt (BNP) uppgick till cirka 15 biljoner dollar 2008. Deras nuvarande BNP är cirka 22 biljoner dollar. Det är $7 biljoner av ekonomisk tillväxt.

Imponerande… tills du räknar kostnaden för den tillväxten. Under samma period ökade den amerikanska statsskulden från 10 biljoner dollar till 22 biljoner dollar.

Det gick alltså åt $12 biljoner av skuld för att skapa $7 biljoner av ekonomisk tillväxt. Systemet är skuldmättat.

Då skall man även ta hänsyn till att den finansiella ekonomin i sig till stora delar ingår i BNP-begreppet…

Läs mer om skuldmättnad och skuldmättnadspunkten i vår ordlista.

Fotnot: Jämförelsevis i Sverige är den privata skuldsättningen högre än statsskulden sett till BNP och är därmed ett mer omfattande problem här, detta har uppmärksammats tidigare.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.