De Fria får inte längre göra reklam på Facebook!

Man börjar bli riktigt trött på att bli motarbetad i var liten del i vår strävan efter ekonomisk demokrati.

Är det inte upphovsrättsanmälningar och nedstängning av vår Youtube kanal, kapning av vår huvudsida på Facebook, bötesbelopp för otillåten användning av bilder enligt samma immaterialrättslagstiftning, så är det en armada av betalda polariseringsreligiösa nättroll som sitter och gastar, detta då förutom de begränsande algoritmer vi har fått dras med under många år nu.

När privata företag av Google och Facebooks storlek tillåts styra opinionsbildningsriktningen, hur kan där då råda något som ens kan börja liknas vid det som påstås råda…. dvs demokrati!

Ekonomisk upplysning inte längre tillåten utan personregistrering

De Fria är en autonom penningreformrörelse som i grunden bygger på eget ansvar för sin förståelse av vår gemensamma verklighet såsom engagemang för att kunna genomföra en bankreform på grunder av en väl upplyst och medveten befolkning.

Vår strävan har aldrig byggt på att skapa en organisation med medlemsregister och ansvariga “chefer”, utan snarare att få människor i tillräcklig omfattning att reagera på vårt dysfunktionella finansekonomiska system med information som vapen, ett system som till sin grund syftar till att berika de få på bekostnad av de många.

Döm därför om vår obefintliga förvåning när man nu tagit ifrån oss möjligheten att annonsera från vår Facebooksida utan att någon anmäler sig som ansvarig med foto på giltig legitimation.

Om man läser i Facebooks regelverk och rättfärdigande för denna ”auktorisering”, hittar man ett avsnitt om ekonomiska frågor:

Privata företag ska alltså kunna åsiktsregistrera inom frågor som rör något så fundamentalt som allmänbildning inom ekonomi?

Vi begärde en granskning av annonsen, men eftersom samma part är både regelsättare, granskare och domare var det naturligtvis helt meningslöst.

Vår motivation att släppa igenom annonsen, som naturligtvis inte godkändes.

Detta händer samtidigt som ett företag kräver oss på 3350 kr för “möjlig kränkning av upphovsrätten”, för att vi använt en bild i en av våra artiklar som dessutom är en av de som cirkulerat mest på just Facebook. Att privata företag jagar ideella folkrörelser som vill ge människor en möjlighet att förstå vad de röstar på i demokratins namn, är väl inget annat än ett tecken på desperation?

Sammanfattningsvis

Vi har alltså nu inte ens längre möjlighet att betala för att nå ut till en bredare publik med vårt budskap om ekonomisk demokrati genom “digitala flygblad”, i ett nätlandskap där vi redan är belagda med kraftigt begränsande algoritmer, utan att någon ställer sig i skottlinjen för repressalier i form av böter som ansvarig utgivare, och där siktet bevisligen och uppenbarligen är inställt på att De Fria ej skall nå ut till en bredare publik.

Vill ni ha ännu en definition på fascismens fula tryne, varsågoda!

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.