Gästinlägg: Invandringen är ett symptom, inte en orsak!

Jörgen Andersson är en av de som har kommit långt i sin medvetenhet, och dessutom informerar andra för att sprida upplysningens ljus vidare. En sann nutidshjälte!


Allt förbannat prat om att pengarna går till invandrarna gör mig rent ut sagt förbannad.

Invandringen är en tillfällig del av försörjningen i vår förbannade del som kallas för ekonomi. Att vi har en ekonomi som kräver evig tillväxt, är det inte många som vill ta till sig, eller ha vilja till förståelse för.

Den som inte har vilja till förståelse hur det ekonomiska systemet är designat är enbart en fånge i sin egen formaterande enfald. Den som ej vill se verktyget all invandring innebär för systemets konstruktion är offer för exakt det man eftersträvar från den som oavsett parti sitter på regeringskansliet.

Pengar skapas som räntebelastad skuld. Privata banker har som affärsmodell att vinstmaximera liksom alla andra företagsverksamheter. Lagen förordar privata företag att vara vinstdrivande.

  • Om Sverige redan är privatiserat i sitt penningskapande – vem sitter då på makten? Är det riksdagen med sina marionetter som styr – eller är det någon annan?
  • Om systemet är skuldmättat sedan länge och kräver ökad skuldsättning: Vilken är då den mest lämpliga åtgärden av systemet som kräver tillväxt, när alla andra vägar är uttömda?

Är det en slump att man på Bilderbergmötet 2014 diskuterade massiva flyktingströmmar innan de i praktiken inträffade 2015?

Införande av humankapital, som enligt Keynes modell innebär lånefinansierad offentlig konsumtion.

Länder som Sverige medverkar till krig och vapenexport till konflikthärdar runt om i världen, som tvingar människor fly sina hemländer, pga påtvingat krig från västvärlden.

Samma intressen som skapar konflikterna i MENA-länderna är identiska med vilka som tjänar pengar på flyktingströmmarna. NGO:er som verkar som fristående organisationer fritt från statlig medverkande är i själva verket just organisationer som medverkar i skymundan i den Djupa statens tjänst.

När påbörjades den påstådda kampen mot terrorismen?

Minns George W Bush ord: ”Antingen är du med oss eller emot oss.”

11 september 2001 var startskottet för den Djupa statens krig mot det fria samhället. Kriget som på allvar betvingade civilsamhället till eftergifter till förmån för privata intressen, i det vi kallar demokrati.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.