Gästinlägg: Robin Hill om samhällsgrunden

För att ett samhälle ska frodas med och i harmoni så krävs det en orubblig struktur ovanför människan sjukligt själviska del. Där egot inte kan påverka större delar av samhällsuppbyggnaden.

Ett samhälle som kan beskrivas med en struktur byggt på i stora drag altruism. Där alla ”ger” och vet att de ”har” i sånär obegränsad omfattning, där ingen kommer vilja ”ta” och ingen kommer vilja ”hålla på” då det snarare kommer bli en belastning i längden att bära på någonting man inte behöver för att klara sig.

I ett sådant scenario ligger det helt plötsligt inget värde alls i för en individ att ansamla materialistiskt ”välstånd” för att säkra sin egen fortlevnad.

Möjligheten till denna förändring finns. Inget snack om saken. Individens möjlighet till utveckling finns även den och är ett starkt måste. Det som är brist på nu är tanken. Tanken om att det existerar alternativ till människans hittills enorma egocentriska drift och konkurrens.

Eftersom den struktur som vi låtit driva samhället ”framåt” i nästan alla delar av världen idag, samtidigt som nästan ingen förstår hur denna struktur fungerar i grunden, så har en gömd, av människan implementerad mekanism lyckats skapa ett monster till egocentriskt betingat samhälle.

Man får väl anse att människan som varelse i stort tyvärr är grundligt hjärntvättad av ett fåtal extremt egocentriska individer. Då människan i mångt och mycket faktiskt tror att den lever i konstant brist, Samtidigt som den aldrig haft fler ”välfärdssjukdomar”.

Vi jagar i grunden något som i slutändan explicit skulle utplåna alla andra rent krasst, som samtidigt är helt ouppnåeligt. För vem vill vara ensam med allt om man inte kan spegla sig i andra? Enorm suck…

Det positiva är att vi alla vet att så lite som en enda individ kan hjälpa hundratusentals människor framåt med hjälp av något så simpelt som en väl formulerad mening.

Förstår ni hur mycket samförstånd och förståelse var och en av oss skulle få om varje människas mål för att klättra intellektuellt eller i sitt medvetande och använda sin kraft främst för att hjälpa de som är runt om. Skapa ytterligare en individ som arbetar för att bete sig altruistiskt.

Lägg därtill en struktur med detta som den fundamentala grunden. Överflöd i medmänsklighet. Som drivande kraft.

Istället för som det nu rådande…
Där mänsklig konstruerad falsk brist.
Ränta,
Är drivande i grunden.

Så ett frö och försök utveckla dig själv, om du håller med i det som skrivs!

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.