Sammanfattning av det finansiella systemet

Betalmedel i digital form skapas som räntebelastade krediter och har sedan kreditavregleringarna 1985 blivit enklare att utfärda när stat, kommun eller privatpersoner tar ett lån av privatägda banker – alltså när en skuldhandling skrivs på. Det som ej skapas vid lånetillfället är räntekostnaden, som ackumuleras – växer – läggs på hög över tid, allt eftersom kredittiden fortlöper, lånen förnyas, krediterna binds i finansiella marknader och ligger till grund för ytterligare lån. Detta medför att nya krediter hela tiden måste skapas för att täcka kostnaderna för gamla krediter – alltså evig kreditexpansion på en ändlig planet – vilket således är omöjligt.

Ovanstående resulterar i en ackumulerad räntekostnadstillväxt, som tillför varje nyskapad kredit mer finansiell belastning än vad den tillför i produktiv nytta. När belastningen är större än nyttan passeras skuldmättnadspunkten och alla pengar sugs ur realekonomin – alltså den organiska ekonomin där vi byter varor och tjänster med varandra – och återvänder tillbaka dit de skapades – läs: bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer.

Plundringsmekanismen i räntekostnaden innebär att allt färre blir allt rikare på bekostnad av allt fler människor – idag äger 8 personer mer än den fattigaste halvan av Jordens befolkning – denna siffra var drygt 300 innan krisen 2008. Enda sättet att bromsa sönderfallet nu är att:

  • Sänka räntorna – därför har vi minusränta
  • Skicka kredittiderna på evigheten – därför har vi amorteringsfria lån – alltså skuld för alltid
  • Skicka kreditvärdigheten söderut – göra det allt enklare att låna. Har ni noterat hur många reklamer som just nu går på TV om att man vill låna ut krediter och brev där man t.om. ger löfte om lån trots betalningsanmärkningar?

Bankernas räntebelastade krediter styr alltså den ekonomi som kontrollerar politiken, och det är detta ekonomiska – privatkontrollerade – ramverk som samtliga av våra partier befinner sig inom, som De Fria vill byta ut!

Pass på ideologi, man måste tänka fritt för att bli fri!

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.