Ackumulerad räntekostnadstillväxt

Den växande utanpåliggande kostnaden för bankernas ”pengar” som dränerar realekonomin. När kostnaden nått skuldmättnadspunkten utvecklas kostnaden genom en snöbollseffekt. Ett tydligt tecken på denna ackumulering är att räntorna nu är lägre än någonsin samtidigt som bankernas vinster är högre än någonsin och att det krävs ytterligare (räntebelagda) lån för att betala räntorna.

”Ränta på ränta”, eller compound interest på engelska, är ett relaterat begrepp som uppstår på pengarna när de återinvesteras, dvs när pengar lånas ut genom finansinstitut och därmed får ännu en räntekostnad belagda på sig. Detta ökar naturligtvis räntekostnadstillväxten och den finansiella belastningen lavinartat.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.