Skuldmättnadspunkten

En punkt där nya krediter (lån) börjar kosta mer än vad krediten (lånet) tillför i en ekonomi.

Med andra ord, när den punkten är passerad tillför varje nyskapad kredit mer finansiell belastning än produktiv nytta, eftersom mer än hälften av den nya krediten går till att täcka tidigare finansiella (icke-produktiva) kostnader.

En ekonomi som har nått skuldmättnadspunkten och därmed inträder i skuldmättnad, kan rent matematiskt inte ta sig ur denna situation utan en finansiell kollaps eller reformåtgärder.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.