Humankapital

En benämning på människors produktionsförmåga, historiskt sett när bönder på 1700-talet på allvar blev en del av landets ekonomi och de nationalekonomiska begreppen, som idag har utvecklats till att människor utnyttjas som ekonomiska tillgångar – arbetare – i den konsumtionsdrivna ekonomin som bygger på evigt ökande tillväxt och skuldsättning.

Detta jämfört med människor som tack vare dagens skuldmättnad importeras från destabiliserade länder genom migrationsrörelser. Dessa kan i bästa fall bli en ekonomisk tillgång (skuldslavar) i det skuldmekaniska maskineriet, men syftet med denna import är politisk trovärdig offentlig konsumtion – så något form av kapital handlar det primärt inte om utan detta är ett sätt att kreditexpandera och därmed öka skuldsättningen genom ökade kostnader.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.