Frågeställning: Behovet av bankreform för samhället

Barn fick en gång i tiden lära sig att önska fred på jorden. Efter minnen och bilder från krig ville vi tidigt så ett frö i våra barn, trots att de vid den tidpunkten inte förstod konsekvenserna och innebörden som krig medför.

Krig har kantat världshistorien genom alla perioder. Trots civilisationens utveckling från en mörk medeltid tills dagens informationssamhälle förföljer krigens skugga fortfarande människan, och vad vi kan konstatera är att det finns ett behov av mycket pengar när det rustas för krig. Dessa krigspengar har sällan skapats av nationer utan tillhandahållits av rika finansiärer, och under historiens senare tid banker. Kort sagt kan man säga att idag är alla krig bankernas krig.

Givet är också att majoriteten av människorna i samhället inte vill ha krig. Samhället vill fortleva, utvecklas, kultiveras och vara en plats där individen inte ska behöva slåss för brödfödan eller tak över huvudet. Det handlar inte om något utopia, det handlar om hållbarhet över hundratals år. Det hänger ihop med vår sinnebild av en fungerande värld och kanske även mänskliga rättigheter. Finns det någon koppling till bankreform här?

Bankreform är större än pengarna på kontot

Just ordet ”bankreform” innebär bokstavligen att banksystemet behöver ses över. Vi går inte in på detaljer vad en reform skulle innebära, vi börjar istället med att ställa viktiga frågor. Varför behöver vi se över banksystemet just nu? Vad har blivit ohållbart? Historien vittnar om otaliga ekonomiska krascher och misslyckad politik. I vilken omfattning styr det finansiella över samhället?

Det handlar om mer än bara pengar på bankkonton. I dagsläget handlar det inte om att pengarna ska förbjudas, försvinna eller att hanteringen av pengarna ska sluta utvecklas. Vi har aldrig haft denna teknologiska utveckling i världshistorien som flätats ihop med globalisering, bank och informationsspridning. Kräver det ekonomiska systemet mer och människorna blir undanträngda? Hur skulle en bankreform kunna ändra förutsättningarna i samhället och livskvalitén?

Hur ofta pratar du om och ställer dessa frågor?

  • Hur skapas pengar?
  • Vad är pengar i en fungerande ekonomi? Inte den kasinoverksamhet som den finansiella ekonomin står för.
  • Vad skulle det innebära om arbetslinjens syn på lönearbete kunde släppas?

Har vi tappat kunskapen eller aldrig blivit lärda den mest grundläggande förståelsen om pengar? Skolböckerna gick varken in på några detaljer eller bredare resonemang. Vem berättade att bankerna skapar digitala pengar som innebär att idag är 98% av pengarna egentligen samhällets skuld till privata, icke-demokratiska institutioner? Vad är innebörden av att detta får fortgå under en lång tid?

Är bankreform lösningen?

Risken med att börja prata om lösningen är att gå ett steg för långt. På samma sätt som att krig har varit en lösning serverad på silverfat under årtusenden, kan även populistiska lösningar inom det här området bli något som tanklöst rusas in i. Fler människor behöver förstå problemet som uppstår när samhället inte skapar sina egna pengar under demokratiska former. Vi behöver se till ett större perspektiv och sluta vara tjänare av pengar. Vad skulle tjäna ett högre syfte i livet och i samhället? Vad kan pengar inte ersätta? Naturen? Familjen? Godheten i människor?

Vi ser klyftorna öka, vi ser sjukhus läggas ner, vi ser ökat humankapital, vi ser utanförskap, vi ser ökad egennytta, vi ser handfallna politiker, demokratiunderskott och känslan är hela tiden att samhället inte går i en gynnsam riktning. Och alla har behov av pengar.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.