Först fick vi strejka som vi ville – sen fick vi strejkrätt

Regeringens lagförslag att begränsa strejkrätten röstades nyligen igenom och börjar gälla från och med den 1 augusti.

Strängare fackliga konfliktregler och fredsplikten utökas vid kollektivavtal till att gälla inte bara det fack som tecknat avtalet utan alla fack på arbetsplatsen.

”Vi tycker det är bra och viktigt att riksdagen nu fattat beslut om en lagändring som gör att spelreglerna på arbetsmarknaden blir lika för alla.” skriver riksdagsledamoten Anna Johansson (S) till Arbetaren.

Kommunikation är vägen framåt, och att då stifta i lag och begränsa individens rätt att uttrycka sitt missnöje hur skall det då kunna leda till mera lika villkor? Dessutom i dagens allt mer automatiserade samhälle där det bara blir allt färre arbetstillfällen att konkurrera om. Lika för alla verkar betyda lika lite för alla…

En fackförening ska inte längre kunna ställa krav på att tränga undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal, vilket innebär att möjligheten för oberoende fackföreningar att strejka när arbetsgivaren inte följer kollektivavtal eller bryter mot lagar och förordningar inskränks.

Med detta beslut så stärker LO sin makt och kopplingarna till sittande socialdemokratiska regering är inte direkt obetydliga. Enligt avtalssekreterare Torbjörn Johansson är det viktigt att den svenska modellen ska fungera även i fortsättningen – den modell som främst verkar för att inte synas och för maximal enskild vinst, på bekostnad av en av historiens mest vilseförda befolkningar.

Läs mer på Arbetaren

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.