Att kunna orientera sig i bankreformträsket!

Vi har fortfarande inte stött på något parti eller penningreformiströrelse som håller streck hela vägen i sin problemformulering med avseende på de finansiella institutionerna och är det verkligen möjligt att ändra på ett finansiellt system inom ramen för det politiska system som är skapat för – och av – de enskilda intressen som kontrollerar ekonomin, vars främsta direktiv är att upprätthålla förtroendet för densamma? 

Oavsett skall problembeskrivningen isf innehålla följande om de skall ha någon som helst trovärdighet i sin påstådda strävan efter ekonomisk demokrati. 

  1. De privata bankernas monopol på att skapa det allmänna betalningsmedlet som räntebelastade krediter till evigt växande återbetalningsskyldighet.
  2. Det överföringssystem – betalningsinfrastrukturen swift/iban – som krediterna – betalningsströmmarna – rör sig över när vi använder våra kort som kontrolleras av samma vinstmaximeringsintressen. 
  3. Problemet med den ackumulerade räntekostnadstillväxten med inbyggd exponentialfunktion och som oundvikligen leder – har lett – till skuldmättnad.

Utan samtliga 3 punkter kan man till uteslutande delar utgå ifrån att det är kontrollerad opposition.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.