Skuldmättnad

Ett tillstånd i ekonomin där nya krediter kostar mer än vad krediterna tillför i en ekonomi. Ett praktiskt exempel på detta är att USA:s bruttonationalprodukt (BNP) uppgick till cirka 15 biljoner dollar 2008. I början på 2019 är deras BNP ca 22 biljoner dollar. Det är $7 biljoner av ekonomisk tillväxt. Men under samma period ökade den amerikanska statsskulden från 10 biljoner dollar till 22 biljoner dollar.

Det gick alltså åt $12 biljoner av skuld för att skapa $7 biljoner av ekonomisk tillväxt.

Skuldmättnad uppstår vid en specifik punkt, när mer än 50% av varje nyskapad kredit går tillbaka till den finansiella delen av ekonomin. Se skuldmättnadspunkten för mer information.

Ju mer krediter som skapas under ett skuldmättat tillstånd, desto mer kommer den finansiella belastningen att öka. Systemet befinner sig i en feedback-loop som blir värre för varje ny kredit som skapas, eftersom den finansiella kostnaden för skulden överstiger den produktiva delen.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.