Vi bryr oss (fortfarande inte) fyra år senare

”Vi bryr oss”

Nu är det över fyra år sedan de ansvariga utgivarna på Mittmediakoncernen ville att medborgarna skulle berätta för dem om missförhållanden och orättvisor, vilket jag också gjorde med ett mail till dem alla, som skickades 18 juni 2014 och publiceras här nedanför.

Det är fortfarande bara en som har svarat kort på mailet, och aldrig har jag sett eller hört någon skriva om ämnet sedan dess, inte bara i Mittmedias tidningar utan i de flesta andra också.

Pengar skrivs det om när det handlar om hur mycket eller lite det finns, och hur de ska fördelas. Ingenting om hur pengar skapas, av vilka, och vilka konsekvenser det får för samhället. Hur kan det finnas något som ingen vill veta vad det egentligen är eller hur det skapas, samtidigt som de flesta vill ha så mycket som möjligt av det?

Journalistikens element är så åsidosatta inom det här ämnet att det nästan är motbjudande. Men samtidigt vet vi att media idag är ägardirektivstyrt och sysslar mest med opinionsbildning och uppmuntrande av hedonism, så det är inte förvånande, och det hänger på en medveten och upplyst befolkning om det ska bli ändring. Fortsätt sprid ordet på nätet, alla som läser!

Mailet i sin helhet

Tack för att ni bryr er!

Hej alla ansvariga utgivare. Det här mailet kommer drygt en månad i efterhand, men ämnet är lika aktuellt ändå. 

Det är glädjande när ni berättar att ni bryr er som ni gjorde den 3:e maj, det visar att ni vill ställa krav på er själva, väldigt viktigt med tanke på det inflytande ni har att påverka i samhället med era ord.

Det jag skulle vilja berätta om är ett missförhållande som det talas förvånansvärt lite om, trots den enorma påverkan det har på oss alla. Det handlar om våra pengar och hur dessa har förändrats från ett allmänt handelsmedel till ett privat maktmedel. Konsekvenserna av detta verkar ha undgått allmänheten i stort.

Riksbanken förklarade i sin finansmarknadsrapport 2013 att penningmängden i Sverige ökar främst på grund av affärsbankernas utlåning. Det är alltså inget okänt faktum att de privata bankerna skapar samhällets pengar genom skuldsättning.

Detta innebär stora problem eftersom bankerna är icke-demokratiska och vinstmaximerande företag som tar ut ränta på alla pengar som skapas, och en kostnad på de flesta transaktioner som görs idag. Pengar har gått från att vara ett sätt att förenkla handel till ett styrmedel under full kontroll av bankerna. De kan styra både penningmängden och vem som får tillgång till denna. De inkasserar enorma ränteintäkter som används till att spekulera på finansiella marknader och göra ännu större vinster. Bostads- och aktiebubblan växer samtidigt som penningbristen ökar i den reella delen av ekonomin. Allt detta genom rätten att skapa samhällets pengar via en enkel knapptryckning.

Räntan skapar dessutom ett krav på ytterligare tillväxt, eftersom mer pengar hela tiden måste skapas för att täcka räntekostnaderna. Detta tillväxtkrav är inte kopplat till de faktiska behoven och resurserna, och får stora konsekvenser som miljöförstöring, stress och fattigdom. Det är orimligt, för att inte säga absurt, att det egentligen finns arbetskraft och resurser för att täcka samhällets faktiska behov, men det saknas ”papperslappar”.

Till och med när folk sparar pengar blir det fel, eftersom pengarna är någon annans skuld och då varken används till att betala tillbaks skulderna eller som handelsmedel för att ekonomin ska fungera. Det är faktiskt omöjligt att betala tillbaks alla skulder eftersom pengarna skapades av skuldsättningen, om allt återbetalas finns det inte några pengar kvar att handla med.

Jag hoppas ni förstår problemet nu, och med det hoppet vänder jag mig till er och tänker att ni ska bry er tillräckligt för att informera om detta. Vi befinner oss i ett system där bankernas pengar styr ekonomin, och ekonomin kontrollerar politiken. Med andra ord, så länge det här systemet fortlever har vi ingen riktig demokrati utan bara ett spel för galleriet. Det måste vi ändra på, genom en finansiell reform där samhället tar tillbaks makten över pengarna så de återgår till att vara en enhet för värdebeskrivning, istället för ett medel som är kopplat till enorma skulder, ligger utom demokratisk kontroll, och vars räntekrav sakta men säkert bryter ner det samhälle vi lever i.

Symptomen på ovanstående problem är uppenbara och debatteras livligt varje dag, men vi måste börja inrikta oss på grundorsaken om vi ska kunna skapa betydelsefulla förändringar.

Inför valet är det ju speciellt viktigt med information och upplysning, så folk får chansen att ta ansvar med sin röst. Här kan ni verkligen göra skillnad. Så tack för ordet, och återigen, jag hoppas verkligen att ni bryr er.

Med vänliga hälsningar
Andreas Söderlund

PS. För ett annat perspektiv på samma problem, läs gärna min insändare som publicerades i Allehanda i april: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/slut-pa-meter

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.