Skuldkrediter

Krediter som skapas av affärsbankerna genom skuldsättning (banklån), som ökar penningmängden i samhället genom att banken expanderar sin balansräkning. Depositionsbeviset (skuldebrevet) blir en tillgång för banken, och dess belopp en skuld för den som mottar beloppet på ett konto.

För mer information om att penningmängden ökar genom bankernas utlåning, se Riksbankens rapport Den Svenska Finansmarknaden 2015, sidan 67.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.