Ytterligare brott mot grundlagen från ordningsmaktens sida

Efter vår artikel om rätten att sprida information och uttrycka sig har två händelser inträffat som vi tänkte ta som exempel på hur ordningsmakt kombinerat med okunskap kan bli ett brott mot rättigheter och grundlagar, och i ett större perspektiv omedelbar fara för liv.

Händelse 1, Hansagallerian i Malmö

Eftersom gemensamma utrymmen i gallerior ”stadigvarande används för allmän trafik” är dessa offentlig plats enligt ordningslagen. Därför ställde vi oss i Hansagallerian i Malmö 14/3-19 och delade ut våra flygblad. Efter ca 10 minuter kom en ordningsvakt och sa att vi inte får dela här.

Med ovan nämnda artikel färskt i minne var det inga problem att hänvisa till tryckfrihetsförordningen, offentlig plats, samhällsinformation och yttrandefrihet, men ordningsvakten ”[visste] precis vad grundlagen säger” och upprepade ett antal gånger att vi behövde tillstånd från ledningen för att dela ut flygblad på platsen.

För att föregå eventuellt avlägsnande ringde vi polisen, och under tiden som det samtalet pågick tillkallades ännu en ordningsvakt. Det gick till slut så långt att vi blev avlägsnade från platsen under pågående samtal med polis.

Vi fick detta på film, som vi här har klippt ihop med ett samtal till ansvarig för Hansagallerian i dessa frågor, Peter Arlinder:

Det var glädjande att utan omsvep få höra från ansvarig person att det är tillåtet att dela ut samhällsinformation och politiska budskap. Dock var incidenten redan ett faktum, och här kommer en viktig poäng: Det gick bra den här gången, men vad kan hända nästa gång en ignorant ordningsvakt tycker sig kunna lagen, och någon framhärdar sina rättigheter?

Kliver man upp ett steg, vad skulle kunna hända om en sån person hade ett handeldvapen, lyder order blint från ”ledningen” och tar situationen på högsta allvar? Med ett sånt hot hängande i luften ska det mycket till innan någon framhärdar sina rättigheter, och det kan gå så långt att någon blir utsatt för dödligt våld, vilket är själva poängen – då vinner motparten trots att de bryter mot grundlagen! Utan en fredlig lösning är vi maktlösa mot de som kontrollerar ordningsmakten.

Förstår ni hur viktigt det är att de individer som jobbar inom ordningsmakten har hög personlig integritet och är väl utbildade i något så viktigt som grundlagsskyddade mänskliga rättigheter? Ett relaterat exempel; att kraven sänks på polishögskolan måste starkt ifrågasättas.

Händelse 2, T-centralen Stockholm

Mathias passade på att lägga några flygblad på sittplatserna vid tunnelbanan på väg hem från jobbet, men blev avbruten av en Station Duty Officer på MTR som tillkallade ordningsvakter, beordrade Mathias att stanna kvar och slängde alla flygblad. Så här gick det till:

”Nedskräpning” var huvudargumentet, men Mathias ger många bra förklaringar i videon att ett flygblad är till för att läsas, inte för att slängas som skräp. Har en anställd på ett privat företag som sköter tunnelbanan verkligen beslutsrätten att samhällsinformation är skräp? Åligger det honom detta?

Vi ska inte behöva förklara lagen för ignoranta ordningsvakter. En ordningsvakt ska kunna hänvisa till en lag som ska vara väldefinierad enligt Legalitetsprincipen. De måste kunna lagarna som de åberopar annars ska de inte göra ett ingripande.

Finns det någon djupare anledning till denna okunskap?

Nu har vi en rad exempel på generell okunskap när det gäller grundläggande rättigheter. När någon, speciellt inom ordningsmakten, påstår att man inte får dela ut flygblad på offentlig plats är en berättigad fråga varför de överhuvudtaget tror detta? Kan det ha något att göra med att de ser i det stora hur yttrandefriheten begränsas, till exempel fallen med Snowden, Manning och Assange som vi precis har skrivit om? Att dessa övertramp gör att de själva känner sig berättigade till samma beteende?

Det är ett lagbrott att hindra spridning av samhällsinformation, ändå verkar det vara den som bryter mot lagen som har överläge. Varför krävs vi att motivera bruk av grundlagsstadgade rättigheter?

Här finns den tidigare artikeln som i detalj beskriver vår rätt att sprida information och uttrycka sig.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.