Sverige står i kö till sin finansiella avrättning

Så ser vi då snöbollseffekten genom alla led som en konsekvens av att realekonomin tappat sin räntekostnadsförsörjningsförmåga varför den cirkulerande penningmängden nu krymper i exponentiell takt som en konsekvens av skuldmättnad i det valutafinansiella systemet vilket implicit innebär att…

Vilket leder till…

Vilket leder till att…

  • Folk får gå hem från jobbet

Vilket leder till att…

Vilket leder till att…

Vilket leder till att…

Vilket leder till att…

Vilket leder till…

  • Ökad polarisering

Vilket leder till…

Vilket leder till

  • Insikten om att vårt välstånd offrats på den falska solidaritetens altare.

Om nu någon undrade varför man omorganiserat migrationsverket, försäkringskassan, polismyndigheten, propagerar för krisförberedning genom MSBs försorg, underställt SÄPO regeringen, och nu opinionsbildar för att förbjuda vissa åsiktsyttringar!

För om ekonomi styr politik, och denna ekonomi är logiskt följdriktig, så vore det mer än blåögt och svenskt naivt att tänka något annat än att de privata intressen som kontrollerar detta finansiella system inte skulle ha förstått vad som stod för dörren längre fram, och detta så tidigt som 1931 när man då gick över till skuldmyntfoten och planerat därefter.

Ja, allting går igen ur tidens grums och mögel stiger fram en skrämmande fantom, om vi skall ta Karl-Gerhard på orden!

Vi lever som sagt under en allt mer illa dold finansiell diktatur och som Frank Zappa en gång beskrev det:

”The illusion of freedom will continue as long as it’s profitable to continue the illusion. At the point where the illusion becomes too expensive to maintain, they will just take down the scenery, they will pull back the curtains, they will move the tables and chairs out of the way and you will see the brick wall at the back of the theater.”

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.