Sexualbrottsoffer blir utan advokat för att det fattas pengar

Sexualbrottsoffer drabbas hårt av nya regler som gör att de nekas att ha kvar sin brottsofferadvokat i hovrätten och Högsta domstolen.

”Jag kan förstå tanken med de nya reglerna, att man inte ska slösa med statens pengar men det är ett feltänk. Man ville spara pengar och det går ut över brottsoffer som varit utsatta för traumatiska saker,” säger My Hedström, byråchef vid Åklagarmyndighetens rättsavdelning.

Det är inte på något sätt statens pengar! Riksbanken får inte skapa pengar i den mängd som behövs för att rättssystem, sjukhus eller någon annan del av välfärden ska fungera, så staten måste låna de privata bankernas räntebelagda skuldkrediter, vars ackumulerade räntekostnadstillväxt gör att det oundvikligen blir en evigt växande brist på pengar i samhällsekonomin. Ju mer behov, desto mer måste lånas och desto större blir räntekostnaden och bristen. Skuldmättnad kallas det.

Det valutafinansiella systemet är ett pyramidspel. Och här ser vi förlorarna: De som mest behöver samhällets stöd.

Samtidigt får bankirerna allt mer pengar i sina fickor.

Läs mer på SVT

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.