När Schiff reser till Sverige kritiserar Soros Facebook

Facebook har betydande serverkapacitet i Sverige tillsammans med de andra internetjättarna i skydd bakom FRA-lagen.

Samtidigt som George Soros kräver Mark Zuckerbergs avgång reser Adam Schiff – ordförande i kongressens underrättelsetjänstutskott – till Sverige och Ericsson är ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse? Det har inte med varandra att göra på minsta vis?

Soros kopplingar till Investor behöver vi knappast dra en gång till.

Svenskt näringsliv toppar dessutom listan över de mest korrupta bolagen i världen. Det framgår av Transparency Internationals (TI) senaste korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI).

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex är Sverige ett av världens minst korrumperade länder. Samtidigt toppar toppar svenskt näringsliv listan över de mest korrupta bolagen i världen. Bara det senaste året har flera svenska bolag avslöjats i allvarliga korruptionsaffärer.

Swedbank och SEB utreds bland annat för penningtvätt i Baltikum. Ericsson har erkänt korruption i flera länder och har dömts till 10 miljarder kronor i böter till amerikanska myndigheter.

”Sverige ligger bra till i Transparency Internationals korruptionsindex,” säger Ulrik Åshuvud på TI Sverige, ”samtidigt sticker Sverige ut negativt med att landet toppar listan i världen över bolag som bötfälls för korrupta affärer, vilket alltså i sig inte vore möjligt utan att korruptionen är helt institutionaliserad genom exportkreditnämnden, SIDA och så vidare.”

Man kan kalla CPI-resultaten för en paradox som säger att det nu är alldeles tydligt att en hög placering på korruptionsindex inte är någon garanti för att företagen inte sysslar med korrupta affärer. Inte ens, eller allra minst, när det gäller krigsmateriel och försvarshemligheter, vars patent kontrolleras av enskilda intressen.

”Med ett korrupt näringsliv blir Sverige sårbart oavsett om så befolkningen tror på att myndigheterna är till för befolkningens bästa och inte företagens, eller inte. Inte minst heller på grund av att allt fler myndighetsuppdrag och välfärdstjänster säljs ut till privata bolag. Men också på grund av Sveriges exportberoende. Det är särskilt allvarligt för ett exportberoende land som Sverige med ett stort antal globalt verksamma bolag,” säger Ulrik Åshuvud.

När omvärlden börjar att uppmärksamma vad som har förevarit och på en global skala så står Sverige nu inför en kommande trovärdighetskatastrof.

Den Djupa Staten är döende, men de troende klamrar sig krampaktigt fast vid sina illusioner…

Läs mer på Zerohedge

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.