Privatskuldsättning

Hushållens och de privata företagens skuldsättning, till skillnad från den offentliga skuldsättningen, dvs den som stat, kommun, landsting och pensionssystemet har uppbringat.

Sverige var 2013 enligt en rapport från International Center For Monetary and Banking Studies (ICMB) det högst privatskuldsatta landet i världen, där hushållens och de icke-finansiella företagens skulder uppgår till 252% av BNP. De finansiella företagen räknas inte med eftersom de innebär en icke-produktiv belastning på realekonomin.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
You might also like

Leave A Reply