Denominering

En denominering är en klassificering på värdet för en finansiell tillgång, exempelvis sedlar, mynt och obligationer, men kan också innefatta andra tillgångar. Enheten för nomineringen är oftast en valuta (SEK, USD, etc). Välkända denomineringar inom världshandeln är olja och guld, som är denominerade i dollar.

Ett relaterat ord är valör, dvs det värde som står på en sedel eller ett mynt.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
You might also like

Leave A Reply