Under våren väntas stora fall i svensk export tror Exportkreditnämnden

Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN, räknar med tuffa tider.

”Tidigast 2021 kommer återhämtningen i global tillväxt och det kan bli en utdragen historia. En renodlad finanskris känns lätthanterlig jämfört med det vi nu genomlider”, säger han.

”Åtgärderna som vidtas för att begränsa krisen slår stenhårt mot allt företagande. Att fienden vi söker bekämpa är så oberäknelig gör oss alla osäkra.”

Med tre fjärdedelar av svensk varuexport till EU och övriga Europa är Sverige sårbart när ekonomierna står stilla.

Så vi får väl se om omvärlden har vänligheten att med fast hand peka ut den fiende som alla har gemensamt.

Läs mer på Dagens Industri

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.