Mer med taggen

sidney gottlieb

CIA och dess hantlangare

MK-ULTRA var ett olagligt topphemligt CIA-projekt som bedrevs från 1953 till 1973. Byrån genomförde experiment på ”volontärer” och oavsiktliga försökspersoner, i ett groteskt försök att bemästra och göra människor till vapen genom “mind