Sovereign money nedröstat i Schweiz

Foto: Reuters

Med bara 25% av allmänhetens röster, gick inte förslaget igenom i Schweiz den 10:e juni, att ta bort de privata bankernas rättighet att skapa allmänt betalningsmedel.

Allmänheten vill alltså att privata banker ska fortsätta skapa deras betalningsmedel som räntebelagd skuld till en alltjämt ökande finansiell belastning.

Chansen finns dock att allmänheten inte riktigt har tänkt på det sättet, utan har istället lyssnat på lobbyister, politiker och ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedia, som ser ”finansiell stabilitet” och systemets bevarande (dvs sin relativa maktposition) som viktigare än att skapa bestående positiva förändringar.

Det finns även en rätt stor chans att folk är rädda att förlora sina dyrbara tillgångar, och väljer därför att fortsätta leva i den nuvarande situationen av ökande privat och offentlig skuld, där allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Kortsiktigt tänkande och filosofisk materialism går tyvärr hand i hand.

Dock finns det en del problem även om förslaget skulle gå igenom. Dubbel bokföring, som är grunden för all finansiell verksamhet idag, bygger på tillgångar och skulder. Idag skapas Riksbankernas pengar genom att de köper statsobligationer, som har emitterats på liknande sätt som alla andra lån; det finns ett nominellt belopp, en löptid och en ränta.

Om Riksbanken istället skulle börja skapa helt ränte- och skuldfria pengar, blir en fråga hur dessa pengar, i form av tillgångar, skulle bokföras på skuldsidan? Som en skuld till Riksbanken själv?

Då är vi praktiskt taget framme vid biljondollarmyntet, som skulle användas för att slippa höja skuldtaket i USA, men det gick naturligtvis inte igenom, av samma anledning som i den Schweiziska omröstningen, för vad skulle hända på jordens största marknad, valutamarknaden, om enorma mängder räntefria pengar dök upp som inte har någon annan funktion än att användas som en intermediär för handel och lösa ut lån? Vem vill spekulera i dessa, och hur värdefulla skulle de vara? Jordens största marknad skulle alltså krascha direkt tillsammans med världsekonomin, och det finns nog ingen egennyttig makthavare som vill bära hundhuvudet om det händer.

Ett annat problem är hur Schweiziska Riksbanken ska få ut pengarna i realekonomin? Helikopterpengar i form av medborgarlön är inte ett alternativ ännu, och definitivt inte under några former som inte skulle innebära skuldsättning. Inga förslag om medborgarlön har tagit i beaktande att det fortfarande är räntebelagda bankskulder i botten på dessa ”löner”.

Insikten att bankreform krävs innan räntefria pengar och medborgarlön kan införas lyser med sin frånvaro på alla fronter. Det är därför det är så viktigt med en upplyst, medveten befolkning! Dela därför dessa inlägg, så vi kan gå vidare mot en framtid utan privata, vinstmaximerande, icke-demokratiska institutioner som just nu skapar vårt allmänna betalningsmedel som räntebelagda lån. Ränta producerar inte reala värden.

Läs om resultatet på Bloomberg

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.