Samarbetet media inte vill att allmänheten ska känna till

  • Vad innebär egentligen ägardirektivstyrd opinionsbildningsmedia?
  • Vilka är de bakomliggande intressena för de 2 stora mediahusen?
  • Vilka har till uppgift att kontrollera åsiktskorridoren?
  • Hur kontrollerar man åsiktskorridoren?
  • Hur sitter de olika opinionsbildningsorganen ihop?
  • Vad för kopplingar finns mellan SÄPO och extremvänstern?
  • Vad är egentligen SÄPOs uppgift?
  • Hur sitter den politiska högern och vänstern ihop?

Detta och mycket mer i denna video som syftar till att upplysa och informera befolkningen om hur media används som ett verktyg att exploatera en intet ont anande befolkning, bakom ord av goda intentioner.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.