Rädslan för expropriation ökar hos makthavarna

Så här uttryckte sig Donald Trump i Maj 2019:

”För att hantera detta hot krävs ytterligare steg för att skydda säkerheten, integriteten och tillförlitligheten för informations- och kommunikationsteknik och tjänster som tillhandahålls och används i USA. Mot bakgrund av dessa resultat förklarar jag härmed en nationell nödsituation med avseende på detta hot.”

Erik Åsbrink skriver på sin Facebook-sida om detta:

”Normalt är jag motståndare till restriktioner när det gäller utländska förvärv av svenska företag. Men nu råder inget normalläge. Jag tycker att regeringen borde skapa en fond med stora resurser (jag talar om många miljarder kronor) som ska kunna säkerställa att svenska företag inte övergår i utländsk ägo.

Jag är inte ute efter ett varaktigt ökat statligt ägande. Dessa insatser skulle kunna ske i samarbete med etablerade stora privata svenska aktörer. Det är bråttom nu.”

Jacob Wallenberg instämmer med darrande röst:

”Det kommer inte att bli någon återhämtning. Det kommer att bli social oro, våld och socioekonomiska konsekvenser som dramatisk arbetslöshet. Människor kommer att lida” (På grund av vem?)

Jacob Wallenberg lyfter att han precis som Tredje AP-fondens kända storhumanist-VD Kerstin Hessius, vill se en debatt kring hur länge nedstängningen av ekonomin – dessa för honom så förhatliga expropriationsriskabla undantagstillstånd – kan fortsätta framåt.

Skall vi gissa på att det har gått smått med förhandlingarna och att det är därför Erik och Jacob är så oroliga…

Länk till Vita Husets exekutiva order

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.