Mutor som vägledning till framgång

Allvarligt talat, ledningen och styrelsen hade alltså ingen aning och likafullt är detta ett återkommande mönster av beteende SÅ grova kroka sväljer inte ens svenskar längre! Detta är ändå bara vad de faktiskt har torskat på hittills.

”2009 fick ett företag som kallas Ericsson tillåtelse från amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtryckarregimer, bland annat Sudan, Syrien och Iran. Vissa av dessa regimer använder den tekniken för att avlyssna och kontrollera sina egna invånare”. / Donald Trump 2016.

2013: SEC, Securitys and Exchange Commission, började utreda Ericsson. Myndigheten, USA:s motsvarighet till Sveriges finansinspektion, misstänkte att telekomkoncernen använt försäljningskonsulter för att muta sig till statliga kontrakt i omfattande skala.

2016: Även justitiedepartementet DoJ, Department of Justice, inledde en undersökning.

”Sent 2016”: Enligt Ericsson öppnade bolaget en egen undersökning, med hjälp av externa parter, av sitt program för regelefterlevnad.

25 september 2019: Ericsson avsätter 12 miljarder kronor i en vinstvarning för att täcka de kommande böterna.

7 december 2019: Ericsson slutför en överenskommelse, som innebär ett förlikningsbelopp på 10,1 miljarder kronor och kostnaden för att under tre års tid övervakas av en extern part som rapporterar till DoJ. Ericsson erkänner att bolaget i sex länder överträtt den amerikanska antikorruptionslagen FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. Ericsson erkänner också mutbrott i Djibouti.

8 juni 2020: Den tyske juristen Andreas Pohlmann utses till övervakare. Han har bland annat tidigare utrett den gigantiska ”Operation biltvätt”, den konspiration i kolossalformat som länkade Brasiliens statliga oljebolag Petrobras till en stor del av landets politiska sfär.

Läs mer på Dagens Industri

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.