De Frias Youtube-kanal återigen censurerad

Man kan utan att överdriva påstå att kommande förändring, som ändå är oundviklig, inte kommer att sändas över de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna.

De med penningar är naturligtvis inte det minsta intresserade av att investera penningar för att bli av med sina penningar, det kan alla förstå.

Som en del i denna aversion mot oss som verkar för ekonomisk demokrati, har man naturligtvis under lång tid försökt och i vissa fall, under en tid, lyckats infiltrera och även i vissa fall korrumpera människor att verka som nyttiga idioter åt dessa intressen.

Dessa moraliskt förtappade individer har istället börjat verka mot sina egna intressen på grund av småaktiga personliga defekter i förhållande till det budskap som De Fria representerar, och försöker förmedla ut till allmänheten i stort.

De Fria har följaktligen åter igen blivit utsatta för sabotage – nu för andra gången i år – av dessa människor som initialt påstod sig vara ute efter samma mål som oss, genom att få vår youtubesida nedstängd efter att ha massanmält upphovsrätt, vilket i sig väcker berättigade frågor om hur det kan vara så enkelt för illasinnande människor att begränsa ett fritt internet – nästan som om det vore efter design.

För att sätta det lite grann i sitt perspektiv, tar det sin lilla tid att ladda upp över 400 klipp av all den aktivism, medborgarjournalistik och geopolitiska beskrivning av tingens ordning i verkligheten, som har ackumulerats under 5 års tid, och som gång efter annan begränsas inom ramen för den telekominfrastruktur, där vi kritiserar de som kontrollerar denna.

Offerkofta på vid avslöjandet

Att beskriva vad som hade hänt och vem som ligger bakom den nesliga nedstängning av vår Youtube-kanal för vår följarskara, genererade en offerkofta av större magnitud, som det brukar se ut när någon blir offer för sig själv:

Det som är läskigt lämnar vi till läsaren att avgöra.

Att man därefter försöker förstärka en felaktig bild av De Fria väljer man här dessutom att tillskriva oss åsikter av att vara hatiska mot människor som kallar sig för judar. Ett fullständigt intellektuellt haveri. Vad har De Fria med denna persons email att göra, och vad exakt bevisar det? Där verkar återigen föreligga uppsåt att rikta tankarna i fel riktning, genom att skicka mail till sitt eget konto:

Som en sista beskrivning utifrån personliga upplevelser är denna individs kopplingar till den autonoma vänstern (AFA) dessutom allt annat än blygsamma, vilket får en att återigen dra slutsatsen att respektive höger- och vänsterextremister verkar utifrån samma intressens direktiv. Den ena är ankaret, den andra är vågen.

Vi kommer naturligtvis upprätta en ny Youtube-kanal, budskapet är för viktigt för att vi ska tillåta oss begränsas av det som till sin grund innebär ren fascism.

De Fria för Ekonomisk Demokrati


Med tanke på de nya GDPR-lagarna, valde vi efter kränkthetsrapport från personen ifråga, att inte avslöja dennes identitet. Det där med lagar för att begränsa yttrandefriheten och transparensen är ju viktigt för de som inte ljuset söker. Men om personen väljer att ifrågasätta vår beskrivning av händelserna, kommer vi naturligtvis att publicera detta som uppföljning och samtidigt tolka det som att vi hädanefter kör med öppna kort och transparens.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.