År 2024 går all offentlig belåning i USA till räntor

Den Amerikanska skuldförvaltningen presenterade i dagarna ett diagram som borde ställa till med viss oro. Förklaring av diagrammet:

  • Blått är lån för att täcka budgetunderskott, dvs lån till sånt som eventuellt kan skapa produktiv nytta och krävs för att samhällsapparaten ska fungera (sjukvård, polis, etc).
  • Grönt är lån för att täcka räntekostnader på tidigare lån…
  • Gult är ”övriga lån”.

Om man nu studerar hela diagrammet ser man år 2024 och framåt hur budgetunderskottet minskar och faktiskt skapar ett överskott därefter, om man väljer att tro på Finansdepartementets shamaner och estradörer. Men detta betyder också att all belåning skulle gå till att betala räntor på tidigare skulder!

Detta innebär, förutom det absurda att ett land inte ens har råd att inte längre låna, att minsta räntehöjning kräver ytterligare lån för att täcka den ökade räntekostnaden, och systemets överskuldsättning accelererar för att slutligen likt Titanic kollidera med ett gigantiskt skuldberg.

Hur det här går att applicera på landet med världens högst privatskuldsatta befolkning – Sverige – borde debatteras på högsta politiska nivå, men av någon anledning görs ej detta.

Att låna sig ur skuld är omöjligt. Att låna sig ur räntebelagd skuld är en utstuderad bluff och plundringsmekanism.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
Du kanske även gillar

Kommentarer är stängda.