Stagflation

Ett tillstånd med höga tillgångspriser (inflation) i den finansiella ekonomin, samtidigt som den reella ekonomin har stagnerat (deflation).

Efter skuldmättnad är stagflation ett oundvikligt tillstånd och ett evigt växande problem för samhället.

Läs mer om stagflation på Palanthir.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!