CIA och dess hantlangare

MK-ULTRA var ett olagligt topphemligt CIA-projekt som bedrevs från 1953 till 1973. Byrån genomförde experiment på ”volontärer” och oavsiktliga försökspersoner, i ett groteskt försök att bemästra och göra människor till vapen genom “mind control”. MK-ULTRA var ett av de mest föraktliga och oetiska projekten som genomfördes av den amerikanska regeringen under 1900-talet. Mitt under den etablerade och växande rädslan för Sovjetunionens (och andra kommunistländers) förmodade hjärntvättningsmöjligheter godkände den nyutnämnda CIA-chef Allen Dulles ett hemligt program för mastermind-kontrolltekniker.

”MK-Ultras” mind control ”-experiment centrerade i allmänhet kring beteendemodifiering via elektrochockterapi, hypnos, polygrafer, strålning och en mängd olika läkemedel, toxiner och kemikalier. Dessa experiment förlitade sig på en rad testpersoner: några som frivilliga, andra genom tvång, och andra som absolut inte hade någon aning om att de var inblandade i ett omfattande forskningsprogram för USAs försvar. Från psykiskt funktionshindrade pojkar vid en statlig skola, till amerikanska soldater, till ”sexuella psykopater” på ett statligt sjukhus, exploaterade MK-Ultras program ofta de mest utsatta medlemmarna i samhället. CIA ansåg fångar som särskilt bra, eftersom de var villiga att ge samtycke i utbyte mot nerkortade fängelsestraff.

En av de viktigaste kemikalierna som CIA experimenterade med var LSD. Byrån gav det hallucinogena läkemedlet till både volontärer (varav några inte hade en aning om exakt vad de registrerade sig för) och ovetande testpersoner. Den senare gruppen inkluderade CIA-anställda, som i hemlighet fick doser av droger på jobbet. Målet var att avgöra om LSD kunde ge USA kontroll över individers sinnen och kroppar.

I ett memo från 1957 gjorde CIA: s inspektör general klart att byrån förstod att det de gjorde var fel. Dess enda problem handlade dock om att ej bli avslöjade.

”Försiktighetsåtgärder måste vidtas inte bara för att skydda operationen från exponering för fiendens styrkor utan också för att dölja dessa aktiviteter för den amerikanska befolkningen i allmänhet. Kunskapen om att byrån bedriver oetisk och olaglig verksamhet skulle få allvarliga återverkningar i politiska och diplomatiska kretsar och skulle omöjliggöra projektets fortlevnad.
Så småningom inkluderade testningen det som blev känt som Operation Midnight Climax. CIA inrättade hemliga visningsrum där de skulle observera sexarbetare och deras klienter, varav de senare omedvetet skulle doseras med LSD.

LSD-testningen stoppades 1963, tio år innan hela programmet slutade. Så småningom fick allmänheten kunskap om projektet. Kongressen utredde, men många dokument hade förstörts 1973; många CIA-officerare som deltog ”kunde plötsligt inte komma ihåg” några detaljer när de vittnade. Vi vet att arméforskaren Dr Frank Olson ”slängde sig ut från en skyskrapa” två dagar efter att han omedvetet druckit LSD. Men en fullständig redogörelse för andra tragedier och förstörda liv gjordes omöjlig att uppnå.

Ändå vet man idag att skadorna som MK-ULTRA gjort sig skyldig till var omfattande. Brown University-professor Stephen Kinzer, författare till Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb och ”CIA Search for Mind Control”, beskrev programmet och dess skador vilket också rapporterades i The Boston Globe.

”CIA: s mind control-program, känt som MK-ULTRA, involverade de mest extrema experimenten på människor som någonsin genomförts av någon myndighet från den amerikanska regeringen. Under sin topp på 1950-talet lämnade programmet och dess regissör, ​​Sidney Gottlieb, ett spår av trasiga kroppar och krossade sinnen över tre kontinenter. ”

En av de som deltog i programmet var ingen mindre än James Joseph ”Whitey” Bulger, Jr., född 3 september 1929 i Boston, Massachusetts, död 30 oktober 2018 i West Virginia, som var en amerikansk maffiaboss och ledare för den irländska maffian i Boston. Bulger pekades ut som personligen skyldig till 19 mord, liksom inblandning i olaglig spelverksamhet, konspiration, ocker, penningtvätt, narkotikahandel, utpressning och beskyddarverksamhet. Han var fram till sitt gripande en av världens mest efterspanade personer, och FBI utfäste en belöning på två miljoner dollar för information som kunde leda till hans gripande. En av hans bröder var William M. Bulger, tidigare delstatssenator i Massachusetts, och släktens förehavanden i Ukraina är så vitt vi förstår på väg upp i ljuset av verkligheten.

Förutom att vara en gangster, tyckte James ’Whitey’ Bulger om att tänka på sig själv som en irländsk patriot. Hans maktbas var södra Boston, ett irländsk-katolskt område under Bulgers kriminella storhetstid. På 1970- och 1980-talet var det en del av staden där insamlingar gjordes i barer för att samla in pengar till familjer till IRA-fångar.

En av de 11 personerna som Bulger mördade – John McIntyre – dog efter att ha informerat de amerikanska myndigheterna om en vapensmugglingsoperation organiserad av Bulgers Winter Hill-gang från USA till den irländska paramilitära gruppen IRA.

I september 1984 lämnade en fiskebåt som lite lustigt nog hette Valhalla Gloucester hamn i Massachusetts, fullt av bränsle, bete, is och vapen, som beslagtogs två veckor senare av amerikanska tullagenter efter att ha gått i hamn i Boston på väg hem. Under sin resa hade Valhalla mött upp det irländska fiskefartyget Marita Ann och ton med sprängämnen och vapen lämnades över.

Två irländska marinfartyg stoppade Marita Ann utanför kusten i County Kerry, tog vapnen och arresterade besättningen, som inkluderade en framtida Sinn Féin-medlem av det irländska parlamentet, Martin Ferris. Affären hade förråtts av en informatör i Irland, Sean O’Callaghan. Han var en IRA-man som kommit på kant med gruppen och därför arbetade som agent för myndigheterna.

Inga vapen hittades på Valhalla vid dess återkomst förutom ett tomt 9mm kulahölje. En av besättningen på Valhalla var fiskaren John McIntyre. Under en intervju med honom var också en korrupt FBI-agent närvarande, och efter att ha hört intervjun berättade Connolly till Bulger att McIntyre hade pratat med myndigheterna, och att McIntyre hade berättat för myndigheterna om Bulger-gängets narkotika och vapensmuggling.

Han hade inte nämnt Bulger vid namn, utan hade nämnt andra medlemmar i gänget som i sin tur ledde an till ett norskt fraktfartyg och ett beslag på 36 ton marijuana som tillhörde gänget följde. McIntyre kontaktades av Bulger-medarbetaren Patrick Nee och erbjöd en roll i ett narkotikasmugglingsdeal med ett inköp på 20 000 $. Detta levererades av US Customs och efter att ha träffat Nee i en restaurang i Boston fick McIntyre besked att hålla kontakten med sina hanterare varje dag. Han slutade ringa sina hanterare och trots deras ansträngningar att hitta honom hade hans öde beseglats. Hans kropp hittades 16 år senare.

McIntyre hade förts av Nee till ett hus där Bulger och två andra gängmedlemmar skulle ”prata” med honom. Han torterades tills han erkände att han var en informant och sedan dödades.

”I Criminal and an Irishman, The Inside Story of the Boston Mob and IRA”, skrev Patrick Nee att Bulger var en republikansk sympatisör. Han skrev att Bulger ”älskade att vara associerad med IRA och orsaken till irländsk frihet”. Han sa att Bulger kände att hans förening med ”kampen” gav honom legitimitet. Nee skrev att Bulger hade träffat en av grundarna av IRA, Joe Cahill, när Belfast-mannen kom till Boston för att samla USA: s stöd för IRA.

Under sin flyktid fanns rapporter om att Bulger hade setts på Irland, och att IRA hjälpte honom att undvika hans arrestering.

Sanningen var mycket enklare: han hade tillbringat sin tid genom att gömma sig i öppen dager 14 år i en lägenhet i Kalifornien.

James “Whitey” Bulger hävdade att CIA doserade honom med LSD över 50 gånger medan han var fånge i Atlanta på 1950-talet, och innan han dog påpekade han att dessa experiment var orsaksgrunden för hans livsgärning!

Vilka kan det möjligen vara som underblåser vad som sker i Irland just nu?

https://www.rt.com/op-ed/520638-northern-ireland-eu-brexit-violence/

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!
allen dullesciamk ultraOperation Midnight Climaxsidney gottliebwhitey bulger