Geopolitik

När politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi. Starkt relaterad till utrikespolitiken som i vår nuvarande ekonomiska situation bestämmer inrikespolitiken, och även till den globala ekonomin som styrs genom kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel.

Mer rimligt vore att inrikespolitiken styr vår utrikespolitik – Om landet går på knäna ekonomiskt borde vi inte vara så beroende av importerad mat och exporterade vapen med tillhörande konflikter som vi är idag, men Sverige har som sagt valt en väg genom historien som slutligen börjar få ganska så kännbara konsekvenser för befolkningen.

Vi har en hel kategori tillägnad geopolitik på vår hemsida.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!