Världshandelsvaluta

Den valuta som används mest i världen för att bedriva handel, I nuläget den Amerikanska dollarn (USD), eftersom USA är världens största ekonomi, och både olja och guld är denominerade i dollar.

Vill du se mer av det vi gör? Stöd oss på Patreon!